Povezani zakoni

Zakon o parničnom postupku

za postupke pokrenute nakon 01.09.2019. na snazi od 19.07.2022. do 31.12.2022.

SL SFRJ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, i NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22

Baza je ažurirana 04.062024. 

zaključno sa NN 66/24

 

Ovaj zakon na snazi od 19.07.2022. do 31.12.2022., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Trenutno važeći zakon pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić