Povezani zakoni

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

NN 78/15

na snazi od 25.07.2015. do 31.12.2018.

Uživajte...

Baza je ažurirana 04.062024. 

zaključno sa NN 66/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 25.07.2015. do 31.12.2018., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 114/18 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić