Povezani zakoni

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

NN 78/15

na snazi od 25.07.2015. do 31.12.2018.

Uživajte...

Baza je ažurirana 02.10.2023. 

zaključno sa NN 113/23

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 25.07.2015. do 31.12.2018., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 114/18 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić