Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

Zakon o radu
NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23

PODZAKONSKI PROPISI

1. Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN 69/02, 69/02, 139/04, 95/10) - PRESTAO VAŽITI

2. Kolektivni ugovor za putničke agencije (NN 94/02, 126/10, 108/11, 65/14)

3. Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za putničke agencije (NN 94/02)

4. Pravilnik o provođenju referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora s odredbom o doprinosu solidarnosti (NN 188/03)

5. Kolektivni ugovor sklopljen između Hrvatskih autocesta d.o.o. i Nezavisnog sindikata radnika cesta i auto cesta u Republici Hrvatskoj i Sindikata radnika Hrvatskih autocesta (NN 06/04)

6. Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo (NN 75/05)

7. Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora poslodavaca i radnika u obrtu (NN 75/05)

8. Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije (NN 75/05)

9. Kolektivni ugovor Hrvatskih cesta d.o.o. (NN 75/07, 135/09, 135/09, 11/10)

10. Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati (NN 62/10) - PRESTAO VAŽITI

11. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 62/10, 59/13) - PRESTAO VAŽITI

12. Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom (NN 67/10) - PRESTAO VAŽITI

13. Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/10)

14. Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (NN 70/10) - PRESTAO VAŽITI

15. Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN 70/10) - PRESTAO VAŽITI

16. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga (NN 70/10) - PRESTAO VAŽITI

17. Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad (NN 74/10) - PRESTAO VAŽITI

18. Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (NN 81/10) - PRESTAO VAŽITI

19. Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN 82/10)

20. Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (NN 122/10, 56/11) - PRESTAO VAŽITI

21. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 37/11) - PRESTAO VAŽITI

22. Odluka kojom se utvrđuje lista miritelja Gospodarsko-socijalnog vijeća za kolektivne radne sporove (NN 146/11)

23. Kolektivni ugovor [Autoceste Rijeka-Zagreb d.d.] (NN 148/11, 150/13, 150/13, 85/14, 04/15)

24. Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća (NN 18/12)

25. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 120/12) - PRESTAO VAŽITI

26. Odluka o visini nagrade i naknade troškova rada miritelja u postupcima mirenja u kolektivnim radnim sporovima (NN 47/13)

27. Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (NN 79/13) - PRESTAO VAŽITI

28. Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća (NN 89/13)

29. Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u tijelima za provedbu sudjelovanja radnika u odlučivanju na transnacionalnoj razini (NN 122/13) - PRESTAO VAŽITI

30. Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (NN 122/13) - PRESTAO VAŽITI

31. Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova (NN 122/13) - PRESTAO VAŽITI

32. Kolektivni ugovor [za Hrvatske autoceste d.o.o. i I. dodatak Kolektivnog ugovora] (NN 60/14)

33. Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora (NN 146/14)

34. Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu (NN 146/14)

35. Kolektivni ugovor za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske (NN 150/14) – PRESTAO VAŽITI

36. Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom (NN 32/15)

37. Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (NN 32/15)

38. Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (NN 32/15, 13/20, PROČIŠĆENI TEKST)

39. Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN 32/15, 109/19, 13/20, PROČIŠĆENI TEKST)

40. Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad (NN 32/15, 39/15, PROČIŠĆENI TEKST)

41. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 32/15, 97/15) – PRESTAO VAŽITI

42. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (NN 32/15, 13/20, PROČIŠĆENI TEKST)

43. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 32/15, 102/15, 35/17, PROČIŠĆENI TEKST) – PRESTAO VAŽITI

44. Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (NN 32/15)

45. Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN 44/15, 55/15, 53/16, 57/17) – PRESTAO VAŽITI

46. Kolektivni ugovor i Dodatak Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. (NN 81/15, 95/15)

47. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 89/15, 94/16, 109/19, PROČIŠĆENI TEKST)

48. Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova (NN 125/15) – PRESTAO VAŽITI

49. Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (NN 130/15, 13/20, PROČIŠĆENI TEKST)

50. Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (NN 03/16, 52/17, 138/20, PROČIŠĆENI TEKST)

51. Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN 03/16, 109/19, PROČIŠĆENI TEKST)

52. Pravilnik o načinu izbora arbitra i provođenju postupka arbitraže u postupcima nadomještanja suglasnosti (NN 37/16) – PRESTAO VAŽITI

53. Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 32/17, 03/19)

54. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 39/17)

55. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 39/17)

56. Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (NN 46/17)

57. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17) - PRESTAO VAŽITI

58. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/17, 12/18, 02/19, 119/19, PROČIŠĆENI TEKST) - PRESTAO VAŽITI

59. Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb (NN 22/18)

59.A Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 29/18, 35/19, 78/19, 92/19, 56/20, 03/23, 68/23)

60. Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN 36/18, 49/18, 28/19, 45/19) - PRESTAO VAŽITI

61. Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih šuma, društva s ograničenom odgovornošću (NN 37/18)

62. Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo (NN 115/15, 26/18, 49/18, 93/20, 104/20, 115/20, 93/22, 115/22, 122/22, 94/23, 100/23, 105/23, 29/24, 35/24, 64/24, PROČIŠĆENI TEKST)

63. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

64. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18)

65. Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova (NN 98/18)

66. Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2019. - 2020.) (NN 119/18)

67. Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 09/19, 09/19)

68. Kolektivni ugovor za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske (NN 118/19, 148/22)

69. Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu (NN 123/19)

70. Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN 05/20, 27/20) - PRESTAO VAŽITI

71. Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća (NN 28/20) - PRESTAO VAŽITI

72. Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2021. - 2022.) (NN 06/21)

73. Nacionalni kolektivni ugovor za pomorce državljane trećih zemalja na brodovima u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti (NN 16/21)

74. Odluka o donošenju Nacionalnog programa za suzbijanje neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj 2021. – 2024. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog programa (NN 20/21)

75. Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN 50/22, 58/22, 55/23, 67/23, PROČIŠĆENI TEKST) - PRESTALO VAŽITI

76. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 56/22, 127/22, 58/23, 128/23, 29/24, PROČIŠĆENI TEKST)

77. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 127/22, 58/23, 128/23)

78. Kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2023. – 2024.) (NN 21/23)

79. Kolektivni ugovor za pomorce državljane trećih zemalja na brodovima u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti (2023. – 2024.) (NN 21/23)

80. Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika (NN 55/23)

81. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (NN 68/23)

82. Odluka o umanjenju plaće i dodataka na plaću državnim službenicima i namještenicima za vrijeme sudjelovanja u štrajku (NN 78/23, 87/23)

83. Kolektivni ugovor za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 93/23, 138/23)

84. Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća (NN 106/23)

85. Kolektivni ugovor za Hrvatsku Elektroprivredu (NN 123/23)

86. Pravilnik o evidenciji rada korištenjem digitalnih radnih platformi (NN 150/23)

87. Pravilnik o načinu i rokovima provjere visine isplaćenih primitaka ostvarenih radom putem digitalnih radnih platformi (NN 150/23)

88. Kolektivni ugovor za djelatnosti drvne i papirne industrije (NN 05/24, 37/24, PROČIŠĆENI TEKST)

89. Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

90. Kolektivni ugovor ugostiteljstva 2024/25 (NN 39/24, 49/24, PROČIŠĆENI TEKST)

91. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca (NN 55/24)

 

 

Copyright © Ante Borić