Baza je ažurirana 10.12.2023. 

zaključno sa NN 145/23

Objavljeno u NN 150/13 od 13.12.2013.:

 

KOLEKTIVNI UGOVORI

Na temelju članka 255. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13 – u daljnjem tekstu Zakon) AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb, Koturaška 43 (u daljnjem tekstu: Poslodavac i/ili Društvo) i Nezavisni cestarski sindikat (u daljnjem tekstu: Sindikat) zaključili su u Zagrebu 6. prosinca 2013. godine

 

ISPRAVAK II. DODATKA KOLEKTIVNOG UGOVORA DRUŠTVA AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.d.

Članak 1.

Utvrđuje se da su ugovorne strane dana 29. 11. 2013. godine zaključile II. Dodatak Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. (u daljnjem tekstu: II. Dodatak Kolektivnog ugovora).

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je omaškom u članku 2. II. Dodatka Kolektivnog ugovora u izmjeni članka 46. stavak 3. Kolektivnog ugovora pogrešno naveden datum 31. 12. 2014.

U izmjeni članka 46. stavak 3. Kolektivnog ugovora ispravno treba stajati: »od 31. 12. 2013.«

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je omaškom u članku 7. stavak 3. II. Dodatka Kolektivnog ugovora pogrešno naveden naziv Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

U članku 7. stavak 3. II. Dodatka Kolektivnog ugovora ispravno treba stajati: »Ministarstvu rada i mirovinskog sustava«.

Članak 4.

Ovaj Ispravak II. Dodatka Kolektivnog ugovora sklapa se u 7 istovjetnih primjeraka od kojih pet za Poslodavca i dva za Sindikat.

Urbroj: 01-100-01-3346/13

Nezavisni cestarski sindikat Mijat Stanić, predsjednik

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. Josip Šala, predsjednik Uprave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić