Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Objavljeno u NN 75/05 od 20.06.2005.:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

Na temelju članka 211. stavka 1. Zakona o radu – Pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 137/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

 

ODLUKU O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST DRVNE I PAPIRNE INDUSTRIJE

 

I.

Primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije koji je zaključen 17. ožujka 2005. godine proširuje se na sve poslodavce i radnike u djelatnosti drvne i papirne industrije u Republici Hrvatskoj.

 

II.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 006-04/05-01/41

Urbroj: 526-08-05-1

Zagreb, 6. lipnja 2005.

Ministar

Branko Vukelić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić