Objavljeno u NN 57/17 od 14.06.2017.:

 

KOLEKTIVNI UGOVORI

Na temelju članka 17. Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (»Narodne novine« 44/15) održani su kolektivni pregovori o iznosu osnovice za obračun osnovne plaće s primjenom od 1. svibnja tekuće godine, koji su dovršeni 16. svibnja 2017., na način da su potpisnici:

SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE, Zagreb, Trg Petra Krešimira IV/2, zastupan po predsjedniku Eduardu Andriću, SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE, Pula, Danteov trg 5, zastupan po predsjedniku Bruni Buliću, i

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA – UDRUGA UGOSTITELJSTVA I TURIZMA, Zagreb, Radnička cesta 52, zastupana po predsjedniku Željku Kukurinu, sklopili

 

SPORAZUM O IZMJENI DODATKA I KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA

Članak 1.

U članku 17., st. 1. Dodatka I iznos 2.863,08 mijenja se u iznos 2.950,00.

Članak 2.

U članku 18., st. 1. Dodatka I mijenjaju se iznosi najnižih iznosa po grupama složenosti poslova na način da se:

za prvu grupu složenosti poslova iznos od 2.863,08 mijenja u iznos od 2.950,00

za drugu grupu složenosti poslova iznos od 3.435,69 mijenja u iznos od 3.540,00

za treću grupu složenosti poslova iznos od 4.151,46 mijenja u iznos od 4.277,50.

Članak 3.

Ovaj sporazum stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. svibnja 2017. g.

Zagreb, 16. svibnja 2017.

Hrvatska udruga poslodavaca

Udruga ugostiteljstva i turizma

Željko Kukurin, v. r.

Sindikat turizma i usluga Hrvatske

Eduard Andrić, v. r.

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije

Bruno Bulić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić