Pristupanje sadržaju

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

 

PRAVILNIK O RADNOM VREMENU, ODMORIMA I DOPUSTIMA RADNIKA NA POMORSKIM RIBARSKIM PLOVILIMA

Pročišćeni tekst

NN 03/16109/19

Predmet Pravilnika

Članak 1. (NN 109/19)

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje radno vrijeme te vrijeme odmora i dopusta radnika na pomorskim ribarskim plovilima pod zastavom Republike Hrvatske, upisanima u Registar ribarske flote Republike Hrvatske u skladu s posebnim propisom o morskom ribarstvu.

(2) Radnik na pomorskim ribarskim plovilima u smislu stavka 1. ovoga članka, je fizička osoba koja u radnom odnosu, za poslodavca obavlja posao na pomorskom ribarskom plovilu koje sudjeluje u komercijalnom ribolovu, osim peljara u lukama i osoba na kopnu koje obavljaju posao na pomorskom ribarskom plovilu u pristaništu.

(3) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na radnika koji je s pomorskom knjižicom ukrcan na pomorsko ribarsko plovilo koje se u smislu Pomorskog zakonika, odnosno posebnog propisa kojim se uređuje morsko ribarstvo, smatra ribarskim brodom, a na kojega se kao na člana posade broda, odnosno pomorca, primjenjuju posebni propisi.

(4) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća (EU) 2017/159 od 19. prosinca 2016. o provedbi Sporazuma o provedbi Konvencije o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada sklopljenog 21. svibnja 2012. između Općeg udruženja poljoprivrednih zadruga u Europskoj uniji (COGECA), Europskog saveza transportnih radnika (ETF) i Udruženja nacionalnih organizacija ribolovnih poduzeća u Europskoj uniji (Europêche) (Tekst značajan za EGP.) (SL L 25, 31. 1. 2017.).

(5) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod...

Za pristup ovom sadržaju odnosno za preuzimanje dokumenta, molimo unesite kôd:

  • pristup svim sadržajima tjedan dana
  • preuzimanje 1 dokumenta

Pošaljite SMS poruku sadržaja
ZAKON1 na broj 647 647
(cijena 6,20 kn)

Na Vaš mobitel stići će povratna poruka u kojoj je jednokratni kôd za pristup sadržaju, koji molimo unesite u predviđeno polje.


Info: 098 9772 935
Operater: IT jedan d.o.o.

  • pristup svim sadržajima 365 dana
  • preuzimanje 100 dokumenata
  • namijenjeno za 1 korisnika, 1 računalo + 1 mobilni uređaj

Cijena: 250,00 kn (PDV uključen)


Pažljivo unesite podatke:


Na Vaš mail ćemo poslati ponudu u kojoj je uputa za plaćanje.