Baza je ažurirana 10.12.2023. 

zaključno sa NN 145/23

Objavljeno u NN 135/09 od 11.11.2009.:

 

KOLEKTIVNI UGOVORI

PRILOG IZVORNOM TEKSTU UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA Hrvatskih cesta d.o.o. od 7. 5. 2009. godine

Radi pogreška u prijepisu Ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora Hrvatskih cesta d.o.o. od 7. 5. 2007. godine, na sjednici pregovaračkih odbora održanoj 13. listopada 2009. godine, donosi se sljedeći

 

ISPRAVAK UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA OD 7. 5. 2009. GODINE

U nazivu UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA umjesto datuma: »od 7. 5. 2009. godine« treba stajati datum: »od 7. 5. 2007. godine«.

U članku 1. Ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ispred teksta (u daljnjem tekstu: Ugovor) umjesto datuma »od 7. 5. 2009. godine« treba stajati datum: »od 7. 5. 2007. godine«.

Urbroj: 100/2009-522/1 Zagreb, 13. listopada 2009.

ZA NEZAVISNI CESTARSKI SINDIKAT

Predsjednik Sindikata Mijat Stanić, ing. prom., v. r.

ZA HRVATSKE CESTE d.o.o.

Predsjednik Uprave Stjepko Boban, dipl. ing. građ., v. r.

ZA NEZAVISNI CESTARSKI SINDIKAT

PODRUŽNICA HRVATSKE CESTE

Predsjednik Sindikata Vesna Videk Glavina, dipl. ing. agr., v. r.

 

Copyright © Ante Borić