Baza je ažurirana 10.12.2023. 

zaključno sa NN 145/23

Objavljeno u NN 75/05 od 20.06.2005.:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

Na temelju članka 211. stavka 1. Zakona o radu – Pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 137/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

 

ODLUKU O PROŠIRENJU PRIMJENE DODATKA I O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA UGOSTITELJSTVO 

I.

Primjena Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo koji je zaključen 15. srpnja 2004. godine proširuje se na sve poslodavce i radnike u djelatnosti ugostiteljstva u Republici Hrvatskoj.

 

II.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 006-04/05-01/40

Urbroj: 526-08-05-1

Zagreb, 6. lipnja 2005.

Ministar

Branko Vukelić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić