Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Objavljeno u NN 55/15 od 20.05.2015.:

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014), ministar nadležan za rad donosi

 

ODLUKU O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOGA UGOVORA UGOSTITELJSTVA

I.

Primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, koji je zaključen 1. travnja 2015. godine i objavljen u »Narodnim novinama« broj 44 od 22. travnja 2015. godine, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 110-03/15-01/07

Urbroj: 524-03-01-02/1-15-2

Zagreb, 14. svibnja 2015.

Ministar prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

 

Copyright © Ante Borić