Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

Objavljeno u NN 146/11 od 16.12.2011.:

 

GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE

Na temelju odredbe članka 271. stavak 1. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/2009 i 61/2011), članka 10. Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća (»Narodne novine« broj 34/2011) i članka 1., 3., 4., i 21. Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (»Narodne novine« broj 122/10 i 56/11), Gospodarsko-socijalno vijeće na 172. sjednici održanoj 25. studenoga 2011. godine donosi

 

ODLUKU KOJOM SE UTVRĐUJE LISTA MIRITELJA GOSPODARSKO–SOCIJALNOG VIJEĆA ZA KOLEKTIVNE RADNE SPOROVE

I.

Na listu miritelja Gospodarsko-socijalnog vijeća imenuju se:

1. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Ljiljana Petrović – Gradski ured za zdravstvo i branitelje, 10000 Zagreb, Vodnikova 14, tel: 01/6100 397; faks: 01/6100 374; mob: 091/6107 721; mail: [email protected]

Antonia Planinić Krkljuš – INA d.d., 10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10, tel: 01/6451 979, faks: 01/6452 663, mob: 099/311 5303, mail: [email protected]

Blaženka Rogan – Hrvatske šume d.o.o., 10000 Zagreb, Farkaša Vukotinovića 2, tel: 01/4804 245, faks: 01/4804 212, mob: 098/828 081, mail: [email protected]

2. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Krešimir Božić – Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Mirka Crkvenca 1, tel: 049/301 421, faks: 049/301 418, mob: 098/689 435, mail: [email protected]

Ivana Ferek Teški – Županijski sud u Zlataru, 49250 Zlatar, Trg slobode 14a, tel: 049/426 800, faks: 049/467 900, mob: 099/4999 777, mail: [email protected]

Lahorka Krsnik – Kamgrad d.o.o., 10090 Zagreb, Josipa Lončara 1H, tel: 01/3430 310, faks: 01/3430 344, mob: 091/3430 336, mail: [email protected]

Đurđa Novosel – Centar za socijalnu skrb Donja Stubica, 49240 Donja Stubica, Starogradska 3, tel: 049/286 726, faks: 049/286 157, mob: 099/286 3300, mail: [email protected], [email protected]

Anđelka Šlopar Ljubaj – Državni inspektorat, Područna jedinica Varaždin, Ispostava Krapina, 49000 Krapina, Zagrebačka cesta 26c, tel: 049/342 469, faks: 049/315 113, mob: 098/903 6293, mail: [email protected]

3. SISAČKO – MOSLAVAČKO ŽUPANIJA

Sanja Habek – Dom zdravlja Kutina, 44320 Kutina, A.G. Matoša 42, tel: 044/630 840, faks: 044/630 844, mob: 098/390 815, mail: [email protected]

Zvonko Rajković – Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 44000 Sisak, Kralja Tomislava 5, tel: 044/543 033, faks: 044/534 033, mob: 091/594 5985, mail: [email protected]

Edin Sarajlić – Sindikat policije Hrvatske, 10000 Zagreb, Bužanova 4, tel: 01/2333 138, faks: 01/2333 140, mob: 091/317 3667, 098/9829 859, mail: [email protected]

4. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Sunčica Benović – Savez samostalnih sindikata Hrvatske, 10000 Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV/2, tel: 01/4615 798, faks: 01/4624 622, mob: 098/452 434, mail: [email protected]

Ana Gradišek – Županijski sud u Zagrebu, 10000 Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, tel: 01/3464 774, mob: 099/6613 106, mail: [email protected]

Meri Marić – Kraš d.d., 10000 Zagreb, Ravnice 48, tel: 01/2396 139, faks: 01/2329 907, mob: 091/2396 012, mail: [email protected]

Jasminka Martinović – Hrvatska udruga poslodavaca, 10000 Zagreb, Pavla Hatza 12, tel: 01/4897 568, faks: 01/4897 556, mob: 091/3814 673, mail: [email protected]

Estera Rakić – Hrvatska pošta d.d., 10000 Zagreb, Nikole Jurišića 13, tel: 01/4981 223, faks: 01/4981 285, mob: 098/9837 458, mail: [email protected]

5. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Milica Čengić – VIS Konfekcija d.d., 42000 Varaždin, Svilarska 2, tel: 042/397 201, faks: 042/350 322, mob: 098/284 379, mail: [email protected]

Ankica Ježek – Ured državne uprave Varaždinske županije, 42000 Varaždin, Stanka Vraza 4, tel: 042/394 108, faks: 042/210 712, mob: 098/987 5916, mail: [email protected]

Ana-Marija Kadi – Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Varaždin, 42000 Varaždin, Baruna Trenka 56, tel: 042/401 514, faks: 042/230 446, mob: 098/848 648, mail: [email protected]

Pavle Marčetić – Zavod za socijalnu skrb u Međimurskoj županiji, 40000 Čakovec, Jakova Gotovca 9, tel: 040/391 945, faks: 040/391 936, mob. 099/639 1345, 098/946 1877, mail: [email protected], [email protected]

Blaženka Rogina – Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Varaždin, 42000 Varaždin, Baruna Trenka 56, tel: 042/401 515, faks: 042/230 446, mob: 099/6843 020, mail: [email protected]

6. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Valerija Kramar Mihalić – Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Križevci, Ulica kralja Tomislava 20, 48260 Križevci, tel: 048/681 905, faks: 048/270 289, mob: 098/9813 113, mail: [email protected]

Vesna Orač – Zavod za socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije, Područni Centar za socijalnu skrb Đurđevac, 48350 Đurđevac, Gajeva 6, tel: 048/250 750, faks: 048/812 613, mob: 091/502 5586, mail: [email protected]

Marina Slatina – Hrvatske šume d.o.o., Uprava Šuma Podružnica Koprivnica, 48000 Koprivnica, Ivana Meštrovića 28, tel: 048/250 905, faks: 048/250 963, mob: 098/452 200, mail: [email protected]

Ana Starec – Zavod za socijalnu skrb u Koprivničkoj-križevačkoj županiji, 48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 2, tel: 048/642 247, faks: 048/642 248, mob: 091/242 0506, mail: [email protected]

7. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Jasna Križovan – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje PS Bjelovar, 43000 Bjelovar, Masarykova 7, tel: 043/242 222 (kućni 229), faks: 043/241 165, mob: 098/1770 268, mail: jasna.krizovan @mirovinsko.hr

Mladen Mohr – Bjelovarsko-bilogorska županija, 43000 Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8, tel: 043/221 935, faks: 043/221 911, mob: 099/2752 002, mail: [email protected]

Josip Pandurević – Ministarstvo unutarnjih poslova PU Bjelovarsko-bilogorska, 43000 Bjelovar, Vlahe Paljetka b.b., tel: 043/270 342, faks: 043/270 290, mob: 098/9226 078, mail: [email protected]

Stipe Šola – Kontrol Biro d.o.o. Zagreb, p.c. Bjelovar, 43000 Bjelovar, Hektorovićeva 2, tel: 043/231 156, faks: 043/231 156, mob: 098/240 952, mail: [email protected], [email protected]

8. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Nada Barišić – Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Ured Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Krešimirova 4/I, tel: 051/330 733, faks: 051/213 357, mob: 098/9238 069, mail: [email protected]

Nenad Maljković – HT d.d. Rijeka, 51000 Rijeka, Ciottina 17a, tel: 051/200 307, faks: 051/335 580, mob: 098/212 715, mail: [email protected]

Zlatko Mihelec – Primorsko-goranska županija, Ured Županije, 51000 Rijeka, Adamićeva 10, tel: 051/351 624, faks: 051/351 613, mob: 099/2196 907, mail: [email protected]

Mirjana Palada Kmetović – Plodine d.d., 51000 Rijeka, Ružićeva 29, tel: 051/254 050, faks: 051/352 821, mob: 099/3529 000, mail: [email protected]

Ljiljana Perković Juračić – Odvjetnički ured Ljiljana Peković Juračić, 51000 Rijeka, Mletačka 2, tel: 052/210 993, faks: 052/210 993, mob: 091/250 4412, mail: [email protected]

Dubravka Prpić – Odvjetnički ured Dubravka Prpić, 51000 Rijeka, Trg 128. brigade hrvatske vojske 4/III, tel: 051/339 829, mob: 091/3330 570, mail: [email protected]

Senka Šubat – Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Odsjek prvostupanjskog disciplinskog suda Rijeka, 51000 Rijeka, Žrtava fašizma 9, tel: 051/430 479, faks: 051/430 478, mob: 098/1743 540, mail: [email protected]

9. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dragica Rupčić – Ličko-senjska županija, 53000 Gospić, Dr. Franje Tuđmana 4, tel: 053/588 209, faks: 053/572 436, mob: 098/9978 268, mail: [email protected]

Ana Svetić – Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Gospić, 53000 Gospić, Budačka 1, tel: 053/617 270, faks: 053/572 350, mob: 099/7240 460, mail: [email protected]

Božena Vukelić – Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, 53000 Gospić, Dr. Franje Tuđmana 4, tel: 053/588 229, faks: 053/588 286, mob: 098/1853 232, mail: bozena.vukelic @licko-senjska.hr

10. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Kristijan Kašaj – Flora VTC d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska 5, tel: 033/803 140, faks: 033/800 873, mob: 099/7413 487, mail: [email protected]

Željko Kermend – PLIN VTC d.o.o., 33000 Virovitica, F. Rusana 2, tel: 033/728 294, faks: 033/721 303, mob: 098/295 005, mail: [email protected]

Krešimir Mostovac – Viro d.d., 33000 Virovitica, Matije Gupca 254, tel: 033/840 144, faks: 033/840 199, mob: 099/2115 214, mail: [email protected]

Katarina Petrović – Općinski sud u Virovitici, 33000 Virovitica, Masarykova 8, tel: 033/840 909, faks: 033/840 931, mob: 098/343 003, mail: [email protected]

11. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Franjo Mrva – BROD PLIN d.o.o., 35000 Slavonski Brod, Tome Skalice 4, tel: 035/405 700, faks: 035/405 707, mob: 099/2001 569, mail: [email protected]

Šimo Sudić – 35000 Slavonski Brod, Naselje Andrija Hebrang 6/6, tel: 035/454 024, mob: 098/778 553, mail: [email protected]

Marko Teofilović – Đuro Đaković Monataža d.d., 35000 Slavonski Brod, Mile Budaka 7, tel: 035/218 141, faks: 035/442 279, mob: 099/2115 149, mail: [email protected]

12. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Marta Luc-Polanc – Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Nova Gradiška, 35400 Nova Gradiška, Štrosmajerova 11, tel: 035/214 019, faks: 035/214 003, mob: 098/9402 333, mail: [email protected]

Franjo Mrva – BROD PLIN d.o.o., 35000 Slavonski Brod, Tome Skalice 4, tel: 035/405 700, faks: 035/405 707, mob: 099/2001 569, mail: [email protected]

Marko Teofilović – Đuro Đaković Monataža d.d., 35000 Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, tel: 035/218 141, faks: 035/442 279, mob: 099/2115 149, mail: [email protected]

13. ZADARSKA ŽUPANIJA

Ivka Ćorić – Zadarska županija, 23000 Zadar, B. Petranovića 8, tel: 023/350 318, faks: 023/350 424, mob: 098/9755 405, mail: [email protected]

Josip Matić – Zadarska županija, 23000 Zadar, B. Petranovića 8, tel: 023/350 351, faks: 023/350 356, mob: 098/9074 089, mail: [email protected]

Zora Marcelić Jurišić – u mirovini, 23000 Zadar, Kralja Stjepana Držislava 15, tel: 023/316 441, mob: 099/248 7037

Asja Pavić – Hrvatska pošta d.d. Zadar, 23000 Zadar, Kralja S. Držislava 1, tel: 023/222 313, faks: 023/222 363, mob: 099/2440 296, mail: [email protected]

14. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Ljubo Kordić – Gradsko poglavarstvo Grada Osijeka, 31000 Osijek, Franje Kuhača 9, tel: 031/229 232, faks: 031/229 180, mob: 099/2183 719, mail: [email protected]

Ana Marija Putrić – Osječko-baranjska županija, 31000 Osijek, Županijska 4, tel: 031/221 651, faks: 031/221 603, mob: 091/7515 900, mail: [email protected]

Ivan Sarić – Hrvatska udruga poslodavaca Regionalni ured Osijek, 31000 Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, tel: 031/251 013, faks: 031/251 013, mob: 091/4920 230, mail: [email protected]

Zlatica Štulić – Sindikat trgovine Hrvatske, 31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 10/II, tel: 031/209 510, faks: 031/215 455, mob: 099/2133 049, mail: [email protected]

Martin Uremović – Hrvatske željeznice Osijek, 31000 Osijek, Radićeva 52, tel: 031/681 412, faks: 031/200 796, mob: 099/7332 152, mail: [email protected]

15. ŠIBENSKO-KNINSKO ŽUPANIJA

Ivica Bumbak – TKM-TVP d.o.o., 22000 Šibenik, Narodnog preporoda 12, tel: 022/330 831, faks: 022/333 040, mob: 091/5046 900, mail: [email protected]

Slaven Jakelić – Obrtnička komora Šibensko-kninske županije, 22000 Šibenik, Stjepana Radića 77a, tel: 022/311 715, faks: 022/336 641, mob: 098/294 195, mail: [email protected]

Drago Matić – Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije, 22000 Šibenik, Prilaz tvornici 39, tel: 022/217 113, faks: 022/217 114, mob: 098/336 611, mail: [email protected]

Jagoda Vlahov – Hrvatska gospodarska komora, županijska komora Šibenik, 22000 Šibenik, Fra Jerolima Milete 31, tel: 022/311 606, faks: 022/311 610, mob: 098/1794 613, mail: [email protected]

16. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ivana Azenić Dubravčić – Borovo Poslovni centar d.o.o., 32000 Vukovar, Dr. Ante Starčevića 2, tel: 032/422 600, faks: 032/422 604, mob: 099/2185 215, mail: ivana.azenic.dubravcic @vu.t-com.hr

Đurđica Bajić-Vidaković – BOSO d.o.o., 32100 Vinkovci, H.D. Genschera 22B, tel: 032/341 206, faks: 032/341 258. mob: 091/606 1439, mail: [email protected]

Ivana Ćurković – Vukovarsko-srijemska županija, 32000 Vukovar, Županijska 9, tel: 032/454 607, faks: 032/454 608, mob: 098/589 751, mail: [email protected]

Renata Novak – PIK Vinkovci d.d., 32100 Vinkovci, Matije Gupca 130, tel: 032/339 735, faks: 032/363 162, mob: 098/9468 105, mail: [email protected]

17. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Damir Juras – Ministarstvo unutarnjih poslova Odjek prvostupanjskog disciplinskog suda u Splitu, 21000 Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, tel: 021/307 659, faks: 021/307 065, mob: 098/1773 752, mail: [email protected]

Zoran Kačić – Savez samostalnih sindikata Hrvatske, 21000 Split, Marmontova 1, tel: 021/348 012, faks: 021/348 330, mob: 099/3103 379, mail: [email protected]

Jelka Kljaković Gašpić – Nezavisni hrvatski sindikat, Regionalni red Split, 21000 Split, Cesarčeva 2, tel: 021/482 985, faks: 021/315 483, mob: 098/816 069, mail: [email protected]

Ivan Matešić – Centar za mirenje i medijaciju – Split, 21000 Split, Pujanke 22, mob: 092/305 6499, 098/432 999, mail: [email protected]

Darka Todorić – Hrvatska udruga sindikata, 21000 Split, Trg republike 2, tel: 021/344 528, faks: 021/344 528, mob: 098/1780 184, mail: [email protected]

18. ISTARSKA ŽUPANIJA

Vesna Janko Grubiša – Bina Istra upravljanje i održavanje d.o.o., 52001 Pazin, Zrinšćak 57, tel: 052/621 900, faks: 052/601 119, mob: 098/980 2901, mail: [email protected]

Snežana Klarić – Obrtnička komora Istarske županije, 52100 Pula, Mletačka 12/I, tel: 052/212 993, faks: 052/383 744, mob: 091/1051 275, mail: [email protected]

Damir Majstorović – Tehnomont d.d., 52100 Pula, Industrijska 4, tel: 052/534 850, faks: 052/535 017, mob: 099/2184 092, mail: [email protected]

Ljiljana Perković Juračić – Odvjetnički ured Ljiljana Peković Juračić, 51000 Rijeka, Mletačka 2, tel: 052/210 993, faks: 052/210 993, mob: 091/250 4412, mail: [email protected]

Zvonko Vojnić – u mirovini, 52106 Pula, Veruda 13, tel: 052/386 154, faks: 052/386 154, mob: 098/950 9768, mail: [email protected]

19. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Ivo Jelić – u mirovini, 20000 Dubrovnik, Josipa Kosora 6, tel: 020/331 166, mob: 098/345 877, mail: [email protected]

Maria Kisić Kamić – Ekonomski analitičar, 20000 Dubrovnik, Između tri crkve br. 3., tel: 020/422 358, mob: 091/2254 586, mail: [email protected]

Anita Korda – Combis d.o.o., 20000 Dubrovnik, Marka Marulića 6, tel: 020/437 444, faks: 020/437 447, mob: 091/3651 250, mail: [email protected]

Adriana Kremenjaš-Daničić – slobodna profesija, 20207 Mlini, Soline 1, tel: 020/488 621, faks: 020/488 621, mob: 098/345 140, mail: [email protected]

Katarina Lakić – Ministarstvo financija RH, Carinska uprava, 20000 Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 9, tel: 020/772 013, faks: 020/772 001, mob: 099/3000 991, mail: [email protected]

Doris Lepeš – Grand Villa Argentina, 20000 Dubrovnik, Frane Supila 14, tel: 020/440 784, faks: 020/440 525, mob: 099/217 9290, mail: [email protected]

Josip Mikulić – Jadranski luksuzni hoteli d.o.o., 20000 Dubrovnik, Masarykov put 20, tel: 020/430 800, faks: 020/430 470, mob: 091/4372 883, mail: [email protected]

20. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Jelena Čugalj – Zavod za socijalnu skrb u Međimurskoj županiji PS Čakovec, 40000 Čakovec, Jakova Gotovca 9, tel: 040/391 943, faks: 040/391 943, mob: 091/511 1921, mail: [email protected]

Blaženka Dasović – Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Čakovec, 40000 Čakovec, Bana Josipa Jelačića 1, tel: 040/396 806, faks: 040/395 452, mob: 098/1672 965, mail: [email protected]

Julijana Nikolić – Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Čakovec, 40000 Čakovec, Bana Josipa Jelačića 1, tel: 040/313 280, faks: 040/395 452, mob: 095/8614 025, mail: [email protected]

Sanja Ježić – Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Čakovec, 40000 Čakovec, Bana Josipa Jelačića 1, tel: 040/396 813, faks: 040/395 452, mob: 091/509 7244, mail: [email protected]

21. GRAD ZAGREB

Damir Belošević – Ustanova Zagreb film, 10000 Zagreb, Vlaška 70, tel: 01/2421 999, mob: 098/301 703, mail: damir.belosevic @zg.t-com.hr

Viktor Gotovac – Pravni fakultet u Zagrebu, 10000 Zagreb, Trg maršala Tita 14, tel: 01/4834 087, mob: 091/5747 084, mail: [email protected]

Darije Hanzalek – Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti, 10000 Zagreb, Beščenskog 4, tel: 01/4501 475, faks: 01/4554 590, mob: 091/4501 475, mail: [email protected]

Tomislav Kiš – Novi sindikat, 10000 Zagreb, Park stara Trešnjevka 2, tel: 01/3024 191, faks: 01/3024 191, mob: 091/3566 100, mail: [email protected]

Milka Kosanović – Hrvatska udruga poslodavaca, 10000 Zagreb, Pavla Hatza 12, tel: 01/4897 557, faks: 01/4897 580, mob: 091/896 5252, mail: [email protected]

Danica Lisičar – Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vodoopskrva i odvodnja, 10000 Zagreb, Folnegovićeva 1, tel: 01/6163 122, faks: 01/6163 120, mob: 091/6187 171, mail: [email protected]

Ljubomira Lončar – Sindikat turizma i usluga Hrvatske, 10000 Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV/2, tel: 01/4655 620, faks: 01/4655 012, mob: 098/249 427, mail: [email protected]

Aida Marijan – KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., 10000 Zagreb, Fallerovo šetalište 22, tel: 01/3655 937, faks: 01/3667 192, mob: 098/381 397, mail: [email protected]

Jasminka Martinović – Hrvatska udruga poslodavaca, 10000 Zagreb, Pavla Hatza 12, tel: 01/4897 568, faks: 01/4897 556, mob: 091/3814 673, mail: [email protected]

Nataša Novaković – Hrvatska udruga poslodavaca, 10000 Zagreb, Pavla Hatza 12, tel: 01/4897 588, faks: 01/4897 556, mob: 091/4920 218, mail: [email protected]

Edin Sarajlić – Sindikat policije Hrvatske, 10000 Zagreb, Bužanova 4, tel: 01/2333 138, faks: 01/2333 140, mob: 091/317 3667, 098/9829 859 mail: [email protected]

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka Gospodarsko-socijalnog vijeća kojom se utvrđuje lista miritelja (»Narodne novine« broj 44/04).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 141/11 Zagreb, 25. studenoga 2011.

Predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća Matko Bolanča, v. r.

 

Copyright © Ante Borić