Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 127/2022 (31.10.2022.), Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

KOLEKTIVNI UGOVORI

1933

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po Marinu Piletiću, ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Vlada RH)

i

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA, zastupan po Anici Prašnjak, predsjednici Glavnog vijeća,

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA, zastupan po Sanji Šprem, predsjednici,

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, zastupan po Domagoju Rebiću, glavnom tajniku,

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U HRVATSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, zastupan po Antunu Guljašu, predsjedniku,

SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE, zastupan po Stjepanu Topolnjaku, predsjedniku,

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE, zastupan po Nadi Lovrić, predsjednici,

SINDIKAT ZAPOSLENIKA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE, zastupan po Jadranki Dimić, predsjednici,

HRVATSKI LIJEČNIČKI SINDIKAT, zastupan po mr. sc. Renati Čulinović-Čaić, dr. med., predsjednici,

SINDIKAT KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA ZAGREB, zastupan po Tanji Leontić, predsjednici

zaključili su 31. listopada 2022. godine sljedeći

DODATAK I. TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

Potpisom ovog Dodatka I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 56/22, u daljnjem tekstu: Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru), ugovorne strane suglasno utvrđuju da će osnovica za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama u 2022. i 2023. godini iznositi kako slijedi:

– od 1. listopada 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine 6.663,47 kuna bruto

– od 1. siječnja 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine 884,39 eura bruto

– od 1. travnja 2023. godine pa nadalje 902,08 eura bruto.

Osnovica iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka se primjenjuje počevši s plaćom za mjesec listopad 2022. godine koja će biti isplaćena u mjesecu studenom 2022. godine.

Osnovica iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka se primjenjuje počevši s plaćom za mjesec siječanj 2023. godine koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2023. godine.

Osnovica iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka se primjenjuje počevši s plaćom za mjesec travanj 2023. godine koja će biti isplaćena u mjesecu svibnju 2023. godine.

Ugovorne strane se obvezuju tijekom trećeg tjedna mjeseca rujna 2023. godine ponovno pristupiti pregovorima o visini osnovice za 2023. godinu.

Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da će godišnja nagrada za božićne blagdane za 2022. godinu iznositi 1.750,00 kuna, a za 2023. godinu 232,27 eura.

Ugovorne strane su suglasne da će regres za 2023. godinu iznositi 232,27 eura.

Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne da će dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2022. godinu iznositi 753,45 kune, a za 2023. godinu 100,00 eura.

Članak 4.

Ovaj Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru se primjenjuje od 1. listopada 2022. godine.

Članak 5.

Ovaj Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru je sastavljen u 14 izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi pet primjerka.

 

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar rada, mirovinskoga sustava obitelji i socijalne politike Marin Piletić, v. r.

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara-medicinskih tehničara Anica Prašnjak, v. r. predsjednica Glavnog vijeća

Sindikat hrvatskih učitelja Sanja Šprem, v. r., predsjednica

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi Domagoj Rebić, v. r., glavni tajnik

Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju Antun Guljaš, v. r., predsjednik

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske Stjepan Topolnjak, v. r., predsjednik

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Nada Lovrić, v. r., predsjednica

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske Jadranka Dimić, v. r., predsjednica

Hrvatski liječnički sindikat mr. sc. Renata Čulinović-Čaić, dr. med., v. r., predsjednica

Sindikat Kliničkog bolničkog centra Zagreb Tanja Leontić, v. r., predsjednica

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić