Baza je ažurirana 10.12.2023. 

zaključno sa NN 145/23

NN 78/2019 (21.8.2019.), Izmjena Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

KOLEKTIVNI UGOVORI

1635

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

i

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA

SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Sindikati)

zaključili su 31. srpnja 2019. godine

IZMJENU DODATKA I. KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Dodatku I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« br. 35/19) članak 5. mijenja se i glasi:

»Ovaj Dodatak I. primjenjuje se do zaključenja Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, a najduže do 31. listopada 2019. godine.«

Članak 2.

Ova Izmjena Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja primjenjuje se od 1. kolovoza 2019. godine.

Članak 3.

Ova Izmjena Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja sastavljena je u sedam izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi pet primjeraka.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

ZA SINDIKATE

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara Brankica Grgurić, v. r.

 

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske Stjepan Topolnjak, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić