Baza je ažurirana 10.12.2023. 

zaključno sa NN 145/23

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 45/2019 (3.5.2019.)

 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014 i 127/2017), ministar nadležan za rad donosi

 

ODLUKU O PROŠIRENJU PRIMJENE DODATKA I O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA

I.

Primjena Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, zaključenoga 25. veljače 2019. i objavljenoga u »Narodnim novinama« broj 28/2019, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007).

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu i primjenjuje se od 1. lipnja 2019. godine.

Klasa: 110-03/19-01/16 Urbroj: 524-03-02-01/1-19-6 Zagreb, 19. travnja 2019.

Ministar mr. sc. Marko Pavić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić