Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Objavljeno u NN 85/14 od 16.07.2014.:

 

KOLEKTIVNI UGOVORI

Na temelju članka 255. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13) AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.d., Zagreb, Širolina 4 (u daljnjem tekstu: Poslodavac i/ili Društvo) i Nezavisni cestarski sindikat (u daljnjem tekstu: Sindikat) zaključili su 4. srpnja 2014. godine

 

III. DODATAK KOLEKTIVNOG UGOVORA DRUŠTVA AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.d.

Članak 1.

Ovim III. dodatkom Kolektivnog ugovora (u daljnjem tekstu: Dodatak) mijenja se Kolektivni ugovor Društva sklopljen 7. studenoga 2011. godine, izmijenjen i dopunjen Ugovorom o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora od 29. studenog 2012. godine i II. Dodatkom Kolektivnog ugovora od 29. studenog 2013. godine s Ispravkom II. Dodatka Kolektivnog ugovora od 6. prosinca 2013. godine (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor).

Članak 2.

Odredbe članka 59. Kolektivnog ugovora, Regres za godišnji odmor, ne primjenjuju se u 2014. godini.

Članak 3.

Odredbe članka 62. Kolektivnog ugovora, Jednokratni dodatak za božićne blagdane – božićnica, ne primjenjuju se u 2014. godini.

Članak 4.

Ostale odredbe Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjene.

Članak 5.

Ovaj Dodatak Kolektivnog ugovora stupa na snagu i primjenjuje se od dana potpisa obiju ugovornih strana.

Članak 6.

Ovaj Dodatak Kolektivnog ugovora sklapa se u sedam istovjetnih primjeraka, dva za poslodavca, dva za Sindikat, dva primjerka dostavljaju se Ministarstvu rada i mirovinskog sustava te jedan primjerak »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske radi objave.

Urbroj: 01-100-01- 1113/14

Nezavisni cestarski sindikat

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.

Mijat Stanić, predsjednik, v. r.

Josip Šala, direktor Društva, v. r.

 

Copyright © Ante Borić