Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 28/2019 (22.3.2019.)

 

KOLEKTIVNI UGOVORI

Na temelju članka 192. Zakona o radu (»Narodne novine« 93/14.) i članka 7. Zakona o reprezentativnosti udruge poslodavaca i sindikata (»Narodne novine« 93/14 i 26/15 ) SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE, Zagreb, Trg Petra Krešimira IV/2, zastupan po predsjedniku Eduardu Andriću, SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE, Pula, Danteov trg 5, zastupan po predsjednici Marini Cvitić, i HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA – UDRUGA UGOSTITELJSTVA I TURIZMA, Zagreb, Radnička cesta 52, zastupana po predsjedniku Željku Kukurinu, sklopili su 25. veljače 2019. godine

 

DODATAK I O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog 27. ožujka 2018. godine

Članak 1.

Članak 30. stavak 4. mijenja se na način da sada glasi:

(4) Ukoliko kod poslodavca ne postoji Kolektivni ugovor, odnosno tarifni prilog, poslodavac je dužan isplaćivati osnovnu plaću za tipične poslove u djelatnosti najmanje u iznosu kako slijedi:

GRUPA SLOŽENOSTI POSLOVA

TIPIČNI POSLOVI

BRUTO u kunama

I.

JEDNOSTAVNI POSLOVI

Pokazuje osnovno znanje. Potrebne osnovne vještine za obavljanje jednostavnih rutinskih poslova.

npr: kao što su poslovi sobarice, nosača prtljage, i drugi slični poslovi

3.750,00

II.

MANJE ZAHTJEVNI POSLOVI

Pokazuje i koristi osnovno znanje na određenom području, koristi vještine za obavljanje zadataka. Pomoću jednostavnih sredstava za rad obavlja manje složene poslove.

npr: kao što su poslovi pomoćnog konobara, pomoćnog kuhara, pomoćnog recepcionara, pomoćnog slastičara i drugi slični poslovi

4.100,00

III.

ZAHTJEVNIJI POSLOVI

Primjenjuje znanje na određenom području, preuzima odgovornost za izvršenje zadataka uz ograničenu samostalnost u radu.

npr: kao što su poslovi konobara, kuhar, slastičara, recepcionara i drugi slični poslovi

4.950,00

 

Ostatak članka ne mijenja se.

Članak 2.

Smatra se da je ovaj Dodatak I o Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljen kad ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana, a primjenjuje se od 1. travnja 2019.

Članak 3.

Dodatak I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva dostavit će se na evidenciju i objaviti na način kako je to utvrđeno pozitivnim propisima.

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA

SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE

Udruga ugostiteljstva i turizma

Željko Kukurin, v. r.

Eduard Andrić, v. r.

SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE

Marina Cvitić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić