Baza je ažurirana 30.10.2020. 

zaključno sa NN 118/20

 

Vijesti o Zakonu o sudovima

 

Zakon o sudovima NN 28/1333/1582/1582/1667/18

- na snazi od 01.01.2019.

Zakon o sudovima NN 28/1333/1582/1582/16

- na snazi do 31.12.2018.

PODZAKONSKI PROPISI

 

 

22.11.2019. Pravilnik o prikupljanju i analizi statističkih i drugih podataka o radu sudova i državnih odvjetništava (NN 113/19)

06.11.2019. Pravilnik o postupku izbora pravosudnih inspektora i načinu provedbe inspekcijskih nadzora (NN 106/19)

06.11.2019. Pravilnik o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika (NN 106/19)

03.07.2019. Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (NN 64/19)

27.07.2018. Novosti u izmjenama Zakona o sudovima iz NN 67/18

 

 

 

Copyright © Ante Borić