NN 39/2020 (1.4.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu u sustavu eSpis

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

824

Na temelju članka 72. stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 126/19) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis

Članak 1.

U Pravilniku o radu u sustavu eSpis (»Narodne novine«, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17 i 119/18) u članku 69. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U sustavu e-Komunikacije i u elektroničkim spisima pozivi i rješenja o pristojbi potpisani su aplikativnim potpisom sustava eSpis, a sudski dopisi i potvrde mogu biti potpisani ovim aplikativnim potpisom.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/35

Urbroj: 514-04-02/1-20-62

Zagreb, 27. ožujka 2020.

Ministar Dražen Bošnjaković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić