Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006

NN 61/17, 118/18 

na snazi od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2019. do 31.12.2019., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Zakon iz NN 127/19 pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić