Baza je ažurirana 06.05.2021. 

zaključno sa NN 48/21

 

ZAKON.HR vijesti 

 

 

NOVI SADRŽAJI NA ZAKON.HR

IZVORI PRAVA EUROPSKE UNIJE

REGISTAR ZAKONODAVSTVA EU

Novosti u izmjenama Zakona o energetskoj učinkovitosti NN 41/21

Novosti u izmjenama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja NN 41/21

Novi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti NN 34/21

Novosti u izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji  NN 34/21

Novi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013  NN 34/21

Novosti u izmjenama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine  NN 34/21

Novosti u izmjenama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem  NN 34/21

Novosti u izmjenama Zakona o energetskoj učinkovitosti temeljem Odluke Ustavnog suda  NN 32/21

Novosti u izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu  NN 30/21

Novosti u izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika  NN 30/21

Novosti u izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka  NN 30/21

Novosti u izmjenama Zakona o poticanju ulaganja  NN 20/21

Novosti u izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite  NN 20/21

Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 godinu

Vijesti o Zakonu zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Vijesti o Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Vijesti o Zakonu o stečaju potrošača

Vijesti o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma 

Vijesti o Zakonu o sudovima

Vijesti o Zakonu o državnom sudbenom vijeću

Vijesti o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Vijesti o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju

Vijesti o Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

Vijesti o Zakonu o mirovinskom osiguranju

Vijesti o Zakonu o audiovizualnim djelatnostima

Vijesti o Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima

Podnošenje e-prijedloga za upis u zemljišnu knjigu

 

Copyright © Ante Borić