Baza je ažurirana 22.10.2021. 

zaključno sa NN 112/21

 

Podnošenje e-prijedloga za upis u zemljišnu knjigu

 

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) uveden je u sve zemljišnoknjižne odjele i katastarske urede te je u punom produkcijskom radu od 21. studenog 2016. godine, što je bio jedan od ciljeva i zadataka Nacionalnog programa reformi u okviru mjere: „Unaprjeđenje sustava katastra i zemljišnih knjiga“.

Svrha ovog sustava je ubrzanje procesa registracije nekretnina kako u katastarskom, tako i u zemljišnoknjižnom sustavu, podizanje razine pravne sigurnosti u prometu nekretnina, racionalizacija i pojednostavljenje poslovnih procesa te poboljšanje odnosa s korisnicima, brzina i kvaliteta pružanja usluga.

Unutar ZIS-a razvijena je aplikacija One Stop Shop (OSS), dovršena kroz Projekt IPA 2008, te je od lipnja 2014. godine moguće ishoditi zemljišnoknjižni izvadak neovisno o mjesnoj nadležnosti suda na bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu u Republici Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost IPA 2008 je cca 500.000 EUR, ali izvođač Ericcson ne može odrediti točnu vrijednost samo te funkcionalnosti.

Danas, s obzirom na to da je ZIS u punoj produkciji, zemljišnoknjižni izvaci izdavani od strane zemljišnoknjižnih odjela neovisno o sudskoj nadležnosti izdaju se putem ZIS-a.

Preko OSS-a, odnosno ZIS-a omogućeno je javnim bilježnicima, odvjetnicima i sustavu e-Građani izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka sa snagom javne isprave.

Donošenjem Pravilnika koji regulira uvjete elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama građani od 1. studenog 2015. godine imaju mogućnost navedenim putem pribaviti vjerodostojan zemljišnoknjižni izvadak bez potrebe odlaska na zemljišnoknjižni odjel općinskog suda.

Ovaj je sustav jedna je od ključnih poluga izgradnje e-Hrvatske i razvoja poduzetništva i osiguranja povjerenja građana u registre.

Dopunama tog Pravilnika omogućen je daljnji razvoj elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama kroz mogućnost podnošenja elektroničkog prijedloga za upis u zemljišne knjige. Time je omogućena dodatna funkcionalnost Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) čime se pridonosi konačnom cilju – elektroničkom poslovanju u zemljišnim knjigama.

Ministarstvo pravosuđa provelo je pilot projekt elektroničkog podnošenja prijedloga u trajanju od 30 dana (od 15. veljače do 15. ožujka 2017. godine) na dvije lokacije, odnosno dva zemljišnoknjižna odjela, i to: na Općinskom sudu u Osijeku i Općinskom sudu u Velikoj Gorici u kojem su sudjelovali i javni bilježnici i odvjetnici iz Osijeka i Velike Gorice.

Tijekom pilot projekta javni bilježnici podnijeli su 43 elektronička prijedloga za upis u zemljišnu knjigu.

Svrha pilot projekta bila je ukazati na moguća poboljšanja ili eventualne poteškoće s kojima bi se korisnici mogli susresti te su na zahtjev korisnika unijete određene izmjene u sustav ZIS-a.  

Završetkom pilot projekta, odnosno od 15. ožujka 2017. godina e-podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige omogućen je u cijeloj Hrvatskoj. Time će se prvenstveno ubrzati postupak, ali i olakšati građanima korištenje svih postupaka.

Drugim riječima, od 15. ožujka 2017. godine nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora i ovjere kod javnog bilježnika, ugovor je moguće proslijediti putem Interneta od javnog bilježnika ili odvjetnika na provedbu u zemljišnoknjižni odjel općinskog suda (gruntovnicu).

Nakon što zemljišnoknjižni odjel općinskog suda zaprimi zahtjev za upis i provede ga, zemljišnoknjižni izvadak građani mogu dobiti kod javnog bilježnika ili odvjetnika.

Naravno, to ne znači da građani više nemaju mogućnost osobne predaje ugovora u nadležni zemljišnoknjižni odjel općinskog suda, već time dobivaju mogućnost izbora. Primjerice, ako netko sklopi kupoprodajni ugovor u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj za nekretninu u Dalmaciji ima mogućnost izbora: slanja Internetom na provedbu u zemljišnoknjižni odjel općinskog suda ili osobno otputovati u Dalmaciju kako bi nadležnom zemljišnoknjižnom odjelu predao papire na provedbu.

Od 15. ožujka 2017. godine svi javni bilježnici i vršitelji dužnosti upisani u Imenik Javnobilježničke komore ovlašteni su za podnošenje elektroničkog prijedloga za upis u zemljišnu knjigu.

Odvjetnici još nisu ovlašteni jer je Hrvatska odvjetnička komora tek u pripremi popisa odvjetnika koji će biti ovlašteni za podnošenje elektroničkog prijedloga za upis u zemljišnu knjigu. 

U zemljišnoknjižnim odjelima općinskih sudova građani kada osobno predaju dokumente plaćaju u korist državnog proračuna 250,00 kuna.

Prema cjeniku Hrvatske javnobilježničke komore građani koji se odluče za e-podnošenje prijedloga morat će za to dodatno izdvojiti 200,00 kuna.

E-podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu putem ovlaštenih korisnika moguće je u uredovno vrijeme javnobilježničkog ili odvjetničkog ureda svaki radni dan od 7-19 h te subotom od 7-13 h, dakle i subotom, ali zemljišnoknjižni odjel općinskog suda zaprima samo u uredovno vrijeme od ponedjeljka do petka.

E-podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu putem ovlaštenih korisnika osigurava građanima da kod javnog bilježnika ili odvjetnika, na jednom mjestu i u isto vrijeme, ovjere potpis na ugovoru, podnesu prijedlog za upis u zemljišnu knjigu te po provedenom upisu ishode službeni zemljišnoknjižni izvadak s provedenim promjenama.

Na takav način osigurava se pravna sigurnost u poslovanju s nekretninama jer je plombiranje prijedloga u zemljišnoj knjizi moguće odmah po potpisivanju ugovora o kupoprodaji nekretnine čime se skraćuje vrijeme od trenutka kupoprodaje do podnošenja prijedloga u zemljišnu knjigu. Time će se spriječiti prodavanje jedne nekretnine više puta, različitim osobama.

Prednosti e-podnošenja prijedloga su:

omogućava se brže i jednostavnije poslovanje u zemljišnim knjigama, uvođenjem ovlaštenih korisnika u zemljišnoknjižni postupak ostvaren je preduvjet za uvođenje obvezatnosti upisa u zemljišnu knjigu, plombiranje prijedloga u zemljišnoj knjizi je moguće odmah po potpisivanju ugovora o kupoprodaji nekretnine čime se skraćuje vrijeme od trenutka kupoprodaje do podnošenja prijedloga u zemljišnu knjigu, smanjuje se broj nepotpunih prijedloga za upis u zemljišnu knjigu, a time se smanjuje i broj odbijenih i odbačenih prijedloga za uknjižbu.

Originali dokumenata, odnosno prilozi uz e- podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu podnesenih putem javnih bilježnika i odvjetnika čuvaju oni prema svojim propisima o čuvanju.

Zemljišnoknjižni odjel u zbirku isprava pohranjuje priloge u elektroničkom obliku, što je  stvorilo uvjete za stvaranje elektronički vođene zbirke isprava.

Dodatan korak prema cilju elektroničkog poslovanja u zemljišnoj knjizi su Pilot projekti skeniranja ulaznih dokumenata u zemljišnoknjižnim odjelima Općinskog suda u Velikoj Gorici i Općinskog suda u Osijeku koji se uspješno provode i kojima se stvara digitalna arhiva.

Ulazni dokumenti pohranjuju se u elektroničkoj zbirci isprava, što također predstavlja jedan od iskoraka u odnosu na dosadašnje poslovanje u zemljišnoknjižnom sustavu.

 

< Natrag

Copyright © Ante Borić