Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 214. stavka 1. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", broj 91/96) ministar pravosuđa donosi

 

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU, VOĐENJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA I OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM ODJELIMA SUDOVA

(ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSLOVNIK)

pročišćeni tekst: NN 81/97109/02123/02153/0214/0560/10

 

DIO PRVI    OPĆE ODREDBE O UNUTARNJEM USTROJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA
I. glava   UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pravilnikom o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik - u daljnjem tekstu: Poslovnik) propisuje se unutarnji ustroj, vođenje zemljišnih knjiga i obavljanje drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova.

(2) Na poslovanje zemljišnoknjižnog odjela na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Sudskog poslovnika ako Poslovnikom nije drukčije određeno.

Članak 2.

(1) Zemljišne knjige vodi posebna ustrojstvena jedinica općinskog suda - zemljišnoknjižni odjel (članak 5. stavak 1. i 3. Zakona o zemljišnim knjigama, "Narodne novine", broj 91/96 - u daljnjem tekstu: ZZK).

(2) Zemljišnoknjižnim odjelom upravlja, vodi postupak i poslove obavlja voditelj zemljišnoknjižnog odjela pod neposrednim nadzorom zemljišnoknjižnog suca, ako ministar pravosuđa ne odredi drukčije (članak 5. stavak 4. ZZK). Voditelj zemljišnoknjižnog odjela i sudac koji je određen za rad na zemljišnoknjižnim predmetima (zemljišnoknjižni sudac) određuju se godišnjim rasporedom poslova.

(3) U zemljišnoknjižnim odjelima s povećanim opsegom poslova vođenje zemljišnih knjiga i ostali poslovi vezani s radom sa zemljišnim knjigama mogu se dodijeliti većem broju zemljišnoknjižnih službenika, pod neposrednim nadzorom voditelja zemljišnoknjižnog odjela (članak 5. stavak 4. ZZK). Za vođenje zemljišnih knjiga zemljišnoknjižni službenik mora imati položen zemljišnoknjižni ispit, a za njihov rad odgovara voditelj zemljišnih knjiga...

 

KLIKNI ZA VIŠE

Copyright © Ante Borić