Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Na temelju članka 58. stavka 6. i članka 195. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA POVRŠINE I OBUJMA U PROJEKTIMA ZGRADA

pročišćeni tekst

NN  90/10111/1055/12

Članak 1.

Ovim se pravilnikom uređuje način obračuna i iskazivanje površine i obujma zgrada u projektima i snimkama zgrada koji se koriste u postupcima propisanim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, te drugim postupcima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Odredbe ovoga pravilnika ne primjenjuju se na utvrđivanje prava uređenih Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji.

Članak 3.

Površine i obujmi iz ovoga pravilnika iskazuju se u tehničkom opisu arhitektonskog projekta za zgradu pod naslovom: »Iskaz površina i obračunskih veličina«.

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

– balkon je vanjski prostor zgrade koji je istaknut izvan ravnine pročelja zgrade najčešće izveden kao konzolno ugrađena ploča,

– lođa je vanjski prostor zgrade koji je otvoren jednom stranom,

– terasa je ravna, površinski obrađena, natkrivena ili nenatkrivena površina uz neku zgradu ili na njoj... KLIKNI ZA VIŠE

Copyright © Ante Borić