Baza je ažurirana 03.02.2023. 

zaključno sa NN 11/23

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kž-Us 145/14 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-Us 145/14 Vrhovni sud Republike Hrvatske Revt 196/15 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-4056/08 Županijski sud u Rijeci Rev 1333/2016-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 139/2022 (30.11.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-148/20-15 od 24. listopada 2022. NN 49/2022 (25.4.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-36/21-19 od 21. ožujka 2022. NN 9/2023 (25.1.2023.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-7217/2021 i dr. od 20. prosinca 2022. i Izdvojeno mišljenje sudaca P-1205/2015 Trgovački sud u Rijeci NN 114/2022 (3.10.2022.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3024/2022 i dr. od 27. rujna 2022. Gž 698/10 Županijski sud u Varaždinu NN 53/2022 (6.5.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: UsII-335/21-6 od 9. ožujka 2022. Gž-1214/15 Županijski sud u Varaždinu U-I-5971/2014 U-I-6284/2014 Rješenja Ustavnog suda od 12.07.2016. Gž-290/2017 Županijski sud u Splitu 5 Gž-1004/16-3 Županijski sud u Zadru Gž-4018/2013 Županijski sud u Rijeci NN 86/2022 (25.7.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-50/21-8 od 5. srpnja 2022. Kž-Us 2/2015 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž R-1087/2017 Županijski sud u Splitu Gž Zk-1/2018 Županijski sud u Splitu Gž-1426/2019-2 Županijski sud u Rijeci Kž Us 3/2014 Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 2596/13 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-218/18 Županijski sud u Varaždinu Kž-892/16 Županijski sud u Zagrebu Kž-295/17 Županijski sud u Puli–Pola Rev 750/11 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-901/2015 Županijski sud u Splitu Kž-114/17 Županijski sud u Zagrebu Kž-295/17 Županijski sud u Puli–Pola Pp -146/2021-8 Općinski sud u Gospiću Kž-Us 28/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gžst-311/14 Županijski sud u Splitu Kž-342/2016 Županijski sud u Zagrebu Gž-1562/2015 Županijski sud u Rijeci Gž-1182/16 Županijski sud u Puli - Pola U-I-6914/2014 Ustavni sud Republike Hrvatske Gž Ovr-1755/2017 Županijski sud u Splitu Kžmp-15/18 Županijski sud u Zadru Kž 259/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-181/16 Županijski sud u Varaždinu Gž-222/2018 Županijski sud u Splitu Kž-512/16 Županijski sud u Varaždinu Kž-826/16 Županijski sud u Zagrebu Kž-175/16 Županijski sud u Puli – Pola Rev 976/13 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 89/2021 (11.8.2021.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4106/2019 i U-I-4592/2020 od 13. srpnja 2021. Gž-1565/2018 Županijski sud u Splitu Gž-120/2019-2 Županijski sud u Sisku

Copyright © Ante Borić