Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

 

PROPISI GEODEZIJA

 

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti   NN 25/18 - na snazi od 22.03.2018.

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti   NN 152/0861/1156/13 - na snazi od 18.05.2013. do 21.03.2018.

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti   NN 152/0861/11 - na snazi od 11.06.2011. do 18.05.2013.

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti   NN 152/08 - na snazi od 01.01.2009. do 11.06.2011.

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina   NN 16/07 - na snazi od 17.02.2007. do 31.12.2008.

 

 

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina   NN 112/18 - na snazi od  22.12.2018.

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina   NN 16/07152/08124/1056/13121/1609/17 - na snazi od 31.12.2016. do 21.12.2018.

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina   NN 16/07152/08124/1056/13 - na snazi od 18.05.2013. do 31.12.2016.

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina   NN 16/07152/08124/10 - na snazi od 08.11.2010. do 18.05.2013.

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina   NN 16/07152/08 - na snazi od 01.01.2009. do 08.11.2010.

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina   NN 16/07 - na snazi od 17.02.2007. do 31.12.2008.

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina   NN 128/99, 153/05, 142/06 - na snazi od 01.03.2000. do 17.02.2007.

 

 

Zakon o gradnji

Zakon o gradnji    NN 153/1320/1739/19125/19 - na snazi od 28.12.2019.

Zakon o gradnji    NN 153/1320/1739/19 - na snazi od 25.04.2019. do 27.12.2019.

Zakon o gradnji   NN 153/1320/17 - na snazi od 09.03.0217. do 24.04.2019.

Zakon o gradnji   NN 153/13  - na snazi od 01.01.2014. do 08.03.2017.

 

Zakon o prostornom uređenju i gradnji   NN 76/0738/0955/1190/1150/1255/1280/13153/13, 153/13, 78/15

 - na snazi od 01.04.2014. do 25.07.2015.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji   NN 76/0738/0955/1190/1150/1255/1280/13 - na snazi od 06.07.2013. do 01.04.2014.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji   NN 76/0738/0955/1190/1150/1255/12 - na snazi od 10.05.2012. do 06.07.2013.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji   NN 76/0738/0955/1190/11 - na snazi od 10.08.2011. do 10.05.2012.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji   NN 76/0738/0955/11 - na snazi od 26.05.2011. do 10.08.2011.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji   NN 76/0738/09 - na snazi od prvih lokalnih izbora 2009. do 26.05.2011.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji   NN 76/07 - na snazi od 01.10.2007. do prvih lokalnih izbora 2009.

 

Zakon o gradnji   NN 175/03, 100/04 - na snazi od 28.07.2004. do 01.10.2007.

Zakon o gradnji   NN 175/03 - na snazi od 01.01.2004. do 28.07.2004.

 

Zakona o gradnji NN 52/99, 75/99, 117/01, 47/03 - na snazi od 01.01.2002. do 31.12.2003.

Zakona o gradnji NN 52/99, 75/99 - na snazi od 01.10.1999. do 31.12.2001.

 

Zakon o građenju NN 77/92, 82/92, 26/93, 33/95, 91/96

Zakon o građenju NN 77/92, 82/92, 26/93, 33/95 - na snazi od 27.05.1995. do 31.12.1996.

Zakon o građenju NN 77/92, 82/92, 26/93 - na snazi od 09.04.1993. do 27.05.1995.

Zakon o građenju NN 77/92, 82/92 - na snazi od 21.11.1992. do 09.04.1993.

 

 

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o prostornom uređenju - NN 153/1365/17114/1839/1998/19 - na snazi od 01.01.2020.

Zakon o prostornom uređenju  -NN 153/1365/17114/1839/19 - na snazi od 25.04.2019. do 31.12.2019.

Zakon o prostornom uređenju - NN 153/1365/17114/18 - na snazi od 01.01.2019. do 24.04.2019.

Zakon o prostornom uređenju - NN 153/1365/17 - na snazi od 15.07.2017. do 31.12.2018.

Zakon o prostornom uređenju - NN 153/13 - na snazi od 01.01.2014. do 14.07.2017.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji - NN 76/0738/0955/1190/1150/1255/1280/13153/13, 153/13, 78/15

 - na snazi od 01.04.2014. do 25.07.2015.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji - NN 76/0738/0955/1190/1150/1255/1280/13 - na snazi od 06.07.2013. do 01.04.2014.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji - NN 76/0738/0955/1190/1150/1255/12 - na snazi od 10.05.2012. do 06.07.2013.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji - NN 76/0738/0955/1190/11 - na snazi od 10.08.2011. do 10.05.2012.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji - NN 76/0738/0955/11 - na snazi od 26.05.2011. do 10.08.2011.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji - NN 76/0738/09 - na snazi od prvih lokalnih izbora 2009. do 26.05.2011.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji - NN 76/07 - na snazi od 01.10.2007. do prvih lokalnih izbora 2009.

 

Zakon o prostornom uređenju NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04 - na snazi 28.07.2004. do 01.10.2007.

Zakon o prostornom uređenju NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 - na snazi od 30.03.2002. do 28.07.2004.

Zakon o prostornom uređenju NN 30/94, 68/98, 61/00 - na snazi od 01.07.2000. do 30.03.2002.

Zakon o prostornom uređenju NN 30/94, 68/98 - na snazi od 20.05.1998. do 01.07.2000.

Zakon o prostornom uređenju NN 30/94 - na snazi od 23.04.1994. do 20.05.1998.

 

 

 

Copyright © Ante Borić