Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kž-518/17 Županijski sud u Varaždinu NN 16/2023 (13.2.2023.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5197/2022 od 7. veljače 2023. Gž R-1099/2017 Županijski sud u Splitu NN 16/2023 (13.2.2023.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2215/2022 i dr. od 7. veljače 2023. Kr 27/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 21/2021 (1.3.2021.), Izvješće o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku uređenoj člancima 63. - 70. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13., 33/15., 82/15. i 67/18.) Kž-1114/16 Županijski sud u Zagrebu Kž 353/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 20/2024 (21.2.2024.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4116/2023 i dr. od 6. veljače 2024. i pet izdvojenih mišljenja sudaca Gž Ovr-432/2019.-2 Županijski sud u Rijeci K-937/12 Općinski sud u Splitu Gž Ovr Ob-67/2019-2 Županijski sud u Splitu NN 9/2024 (24.1.2024.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IXA-3553/2023 od 29. studenoga 2023. NN 105/2020 (25.9.2020.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1372/2020 i dr. od 14. rujna 2020. i pet izdvojenih mišljenja sudaca NN 34/2023 (27.3.2023.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4095/2017 od 7. ožujka 2023. Kir-651/17 Županijski sud u Varaždinu Kž-197/17 Županijski sud u Zagrebu NN 19/2022 (11.2.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-34/20-8 od 24. siječnja 2022. Gž-1368/15 Županijski sud u Splitu K-239/15 Općinski sud u Splitu Kž-213/17 Županijski sud u Splitu Kž-eu 7/2017 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž Zk-262/2023 Županijski sud u Varaždinu Kž 173/17-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 70/2021 (25.6.2021.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-263/2021 od 8. lipnja 2021. i Izdvojeno mišljenje sudaca Gž-5818/13-2 Županijski sud u Varaždinu Rev 2405/11 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 14/2022 (2.2.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-124/21-2 od 20. prosinca 2021. Gž-404/2015 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Kž-Us 147/2017 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-295/2017 Županijski sud u Splitu Kž-rz 4/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 482/2015 Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 995/09 Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 909/09 Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 1165/09 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-1303/17 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Gž Zk-13/2015 Županijski sud u Velikoj Gorici Kž 387/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 61/2022 (1.6.2022.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-2181/2022 od 16. svibnja 2022. i dva izdvojena mišljenja sudaca Kž 2/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 129/2020 (23.11.2020.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2466/2015 od 20. listopada 2020. i Izdvojeno podupiruće mišljenje suca Kž-Us 123/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-487/16 Županijski sud u Zagrebu Gž R-420/2017 Županijski sud u Splitu Gž-2459/2017 Županijski sud u Splitu Kžm 13/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-1449/2013-2 Županijski sud u Bjelovaru Kž 331/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Copyright © Ante Borić