Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kž-518/17 Županijski sud u Varaždinu NN 44/2022 (8.4.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-121/21-4 od 1. ožujka 2022. Kžm 13/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 223/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 39/2022 (30.3.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-97/21-6 od 1. ožujka 2022. Kž-1083/16 Županijski sud u Zagrebu Kzz 16/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kzz 15/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gžst-415/14 Županijski sud u Splitu Gžst-415/14 Županijski sud u Splitu Kž 81/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 166/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 259/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske U-I-5971/2014 U-I-6284/2014 Rješenja Ustavnog suda od 12.07.2016. Odluka ustavnog suda o čl. 72 KZ Kzz 17/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kzz 17/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev-x 745/12 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-111/2022-2 NN 61/2022 (1.6.2022.), Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-2180/2022 od 16. svibnja 2022. i tri izdvojena mišljenja sudaca Revr 1105/15 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 82/2022 (15.7.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-8/22-68 od 5. srpnja 2022. Pž-3351/10 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Kž-Us 149/2017 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-Us-66/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske P-1194/14 Općinski sud u Slavonskom Brodu Kž 536/2017 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 34/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske P-1160/2015 Trgovački sud u Pazinu NN 89/2021 (11.8.2021.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4106/2019 i U-I-4592/2020 od 13. srpnja 2021. Gž-1218/17 Županijski sud u Zadru Kž-487/16 Županijski sud u Zagrebu Kž 566/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-eun 38/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-rz 4/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-678/14 Županijski sud u Zadru Pž-3390/11 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske NN 130/2020 (25.11.2020.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4658/2019 i U-I-4659/2019 od 3. studenoga 2020. i Izdvojeno mišljenje sudaca Kž-218/18 Županijski sud u Varaždinu Statileo protiv Hrvatske Gž-931/2017 Županijski sud u Splitu NN 105/2020 (25.9.2020.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1372/2020 i dr. od 14. rujna 2020. i pet izdvojenih mišljenja sudaca Kžm 18/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-1252/2017 Županijski sud u Splitu Kzz 6/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske U-I-3826/2013 U-I-4190/2013 U-I-5197/2013 U-I-6366/2014 U-I-4651/2015 U-I-2094/2016 Ustavni sud Republike Hrvatske Kž-eun 3/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 557/2020-4 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 445/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-eu 1/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Copyright © Ante Borić