Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

Rezultati pretrage - sudska praksa

NN 23/2023 (28.2.2023.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-627/2022 i dr. od 7. veljače 2023. i dva izdvojena mišljenja sudaca NN 137/2022 (23.11.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-73/19-15 od 24. listopada 2022. Kž-518/17 Županijski sud u Varaždinu Kžm 13/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 44/2022 (8.4.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-121/21-4 od 1. ožujka 2022. NN 124/2022 (24.10.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-95/22-8 od 26. rujna 2022. NN 16/2023 (13.2.2023.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2215/2022 i dr. od 7. veljače 2023. NN 89/2022 (1.8.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-141/2021-6, Usoz-141/21-8 (surj.- Usoz-3/2022-3 i 75/2022-7) od 5. srpnja 2022. Kž 223/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 16/2023 (13.2.2023.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5197/2022 od 7. veljače 2023. NN 39/2022 (30.3.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-97/21-6 od 1. ožujka 2022. NN 34/2023 (27.3.2023.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4095/2017 od 7. ožujka 2023. Kž-1083/16 Županijski sud u Zagrebu Kzz 16/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kzz 15/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 110/2023 (25.9.2023.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-97/22-7 od 20. srpnja 2023. Kž 81/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gžst-415/14 Županijski sud u Splitu Gžst-415/14 Županijski sud u Splitu Kž 166/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 75/2023 (7.7.2023.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-43/2023-11 od 29. lipnja 2023. NN 20/2024 (21.2.2024.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4116/2023 i dr. od 6. veljače 2024. i pet izdvojenih mišljenja sudaca Kž 259/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske U-I-5971/2014 U-I-6284/2014 Rješenja Ustavnog suda od 12.07.2016. Kzz 17/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kzz 17/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Odluka ustavnog suda o čl. 72 KZ NN 26/2024 (2.3.2024.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-5012/2023 od 24. siječnja 2024. Gž-111/2022-2 Rev-x 745/12 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 61/2022 (1.6.2022.), Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-2180/2022 od 16. svibnja 2022. i tri izdvojena mišljenja sudaca NN 92/2022 (10.8.2022.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4751/2020 od 12. srpnja 2022. Revr 1105/15 Vrhovni sud Republike Hrvatske NN 82/2022 (15.7.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-8/22-68 od 5. srpnja 2022. Pž-3351/10 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Kž-Us 149/2017 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-Us-66/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske P-1194/14 Općinski sud u Slavonskom Brodu Kž-eun 38/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 536/2017 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 34/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-218/18 Županijski sud u Varaždinu Kž-rz 4/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-1218/17 Županijski sud u Zadru P-1160/2015 Trgovački sud u Pazinu Kž-487/16 Županijski sud u Zagrebu NN 89/2021 (11.8.2021.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4106/2019 i U-I-4592/2020 od 13. srpnja 2021. Kzz 6/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 566/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž Ovr-1713/2022 Županijski sud u Zagrebu

Copyright © Ante Borić