Baza je ažurirana 23.03.2023. 

zaključno sa NN 30/23

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o informatičkoj djelatnosti Zakon o medijima Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o lokalnim izborima Zakon o igrama na sreću ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. – 2020. p468.3.3 NN 09/10 (18.01.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza NN 111/07 od 29.10.2007. Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje NN 40/2021 (15.4.2021.), Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela NN 90/2021 (13.8.2021.), Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj NN 144/2022 (9.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću NN 70/2020 (19.6.2020.), Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva, akademskih stupnjeva i njihovih kratica ...klikni za još rezultata pretrage unutar podzakonskih propisa

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kž Us 32/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-Us 113/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 654/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kr 73/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 1756/14-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev-x 324/13 Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 137/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-Us 131/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - EU propisi

32016R0794: Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/ 32009R1217: Uredba Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici (kodificirana verzija) 32018R1971: Uredba (EU) 2018/1971 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a), izmjeni Uredbe (EU) 2015/2120 i stavljanju izv 32019R0881: Uredba (EU) 2019/881Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o ENISA-i (Agencija Europske unije za kibersigurnost) te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije i stavljanju izvan snage Ure

Rezultati pretrage - vijesti

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava

Copyright © Ante Borić