Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

Vlada Republike Hrvatske

Na temelju članka 97. stavka 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18 i 121/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela

 

UREDBA O VISINI TROŠARINE NA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU

pročišćeni tekst NN 148/20, 28/22, 64/22, 76/22, 83/22, 89/22, 100/22, 113/22, 126/22, 138/22

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se visina trošarine na energente i električnu energiju.

Preuzimanje akata Europske unije

Članak 2.

Ovom Uredbom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije Tekst značajan za EGP (SL L 283, 31. 10. 2003.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/552 od 6. travnja 2018. o ažuriranju upućivanja u Direktivi Vijeća 2003/96/EZ na oznake kombinirane nomenklature za određene proizvode (SL L 91, 9. 4. 2018.).

Visina trošarine

Članak 3. (NN 28/22, 64/22, 76/22, 83/22, 89/22, 100/22, 113/22, 126/22, 138/22)

 

PREDMET OPOREZIVANJA

Visina trošarine u kunama

Olovni motorni benzin

4.500,00

kn/1000 l

Bezolovni motorni benzin

3.060,00

kn/1000 l

Motorni benzin za zrakoplove

4.500,00

kn/1000 l

Dizelsko gorivo

2.660,00

kn/1000 l

Loživo ulje

157,00

kn/1000 l

Plavi dizel

0,00

kn/1000 l

Kerozin – petrolej

 

 

– za pogon

2.660,00

kn/1000 l

– za grijanje

1.752,00

kn/1000 l

UNP – ukapljeni naftni plin

 

– za pogon

100,00

kn/1000 kg

– za grijanje

100,00

kn/1000 kg

Teško loživo ulje

160,00

kn/1000 kg

Prirodni plin

 

 

– za pogon

0,00

kn/MWh

– za grijanje za poslovnu uporabu

4,05

kn/MWh

– za grijanje za neposlovnu uporabu

8,10

kn/MWh

Kruta goriva

 

 

– za poslovnu uporabu

2,30

kn/GJ

– za neposlovnu uporabu

2,30

kn/GJ

Električna energija

 

 

– za poslovnu uporabu

3,75

kn/MWh

– za neposlovnu uporabu

7,50

kn/MWh

Biogoriva

0,00

kn

 

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 28/22

Članak 2.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe određene su za razdoblje od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 64/22

Članak 2.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje od 30 dana.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Članak 2.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje od 14 dana.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 76/22

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju (»Narodne novine«, broj 64/22.).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 83/22

Članak 2.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje od 14 dana.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 89/22

Članak 2.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje od 30 dana.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 100/22

Članak 2.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje od 30 dana.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2022.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 113/22

Članak 2.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje od 30 dana.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 126/22

Članak 2.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje od 30 dana.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. listopada 2022.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 126/22

Članak 2.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje do 31. prosinca 2022.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 30. studenoga 2022.

 

Copyright © Ante Borić