NN 28/2022 (7.3.2022.), Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

357

Na temelju članaka 97. stavak 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/18, 121/19 i 144/21), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 7. ožujka 2022. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VISINI TROŠARINE NA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU

Članak 1.

U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju (»Narodne novine«, broj 148/20) u članku 3. mijenjaju se visine trošarine u kunama za sljedeće predmete oporezivanja, tako da glase:

»– Bezolovni motorni benzin 3.460,00 kn/1000 l

– Dizelsko gorivo 2.860,00 kn/1000 l«.

Članak 2.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe određene su za razdoblje od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/22 Urbroj: 50301-05/20-22-1 Zagreb, 7. ožujka 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić