Povezani zakoni

Zakon o kreditnim institucijama

prestao važiti

NN 117/08, 74/09, 153/09, 108/12, 54/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.11.2017. zaključno sa NN 110/17

 

 

Ovaj zakon obuhvaća sve izmjene od 2009 do 2013.
 
Nakon njega, ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.
 

 

 

Copyright © Ante Borić