Povezani zakoni

Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrmbenih proizvoda

NN 80/13, 14/14, 30/15

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

 

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 18.03.2015. a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega, ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić