Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

Poštovani,

Ovo je primjer Predugovora o kupoprodaji nekretnine. Ovo nije obrazac ugovora već je zamišljeno kao podsjetnik, pomoćno sredstvo pravniku pri sastavljanju ugovora. Ovaj primjer sadrži sve bitne elemente propisane zakonom za valjanost i provedivost ugovora no svaka situacija je posebna te snažno savjetujemo da angažirate odvjetnika. Mi ne odgovaramo za ikakvu štetu.

Ugovorom o kupoprodaji prodavatelj se obvezuje predati kupcu stvar u vlasništvo, a kupac se obvezuje platiti mu cijenu.

Predugovor je ugovor kojim se preuzima obveza da se kasnije sklopi glavni ugovor.

Ukoliko prije konačne kupoprodaje treba riješiti neke stvari u vezi nekretnine (srediti vlasništvo, brisati terete, podijeliti česticu zemlje, etažirati, Prodavatelj mora naći novu nekretninu pa ne dolazi odmah do primopredaje posjeda,…) ili Kupac mora ishoditi kredit ili nešto slično, tada je uputno prvo sklopiti Predugovor o kupoprodaji nekretnina, a kad se riješi ta neka prepreka, sklapa se Glavni Ugovor o kupoprodaji nekretnine. 

Primjer Predugovora o kupoprodaji nekretnina preuzmite ovdje.

Copyright © Ante Borić