Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

 

Poštovani,

Ovo je primjer Ugovora o kupoprodaji nekretnine. Ovo nije obrazac ugovora već je zamišljeno kao podsjetnik, pomoćno sredstvo pravniku pri sastavljanju ugovora. Ovaj primjer sadrži sve bitne elemente propisane zakonom za valjanost i provedivost ugovora no svaka situacija je posebna te snažno savjetujemo da angažirate odvjetnika. Mi ne odgovaramo za ikakvu štetu.

Ovo je primjer Ugovora o kupoprodaji nekretnine za situaciju kada nekretnina nema nedostataka niti tereta, Prodavatelj je odmah spreman predati posjed, a Kupac je spreman odmah platiti cijelu kupoprodajnu cijenu.

Ukoliko prije konačne kupoprodaje treba riješiti neke stvari u vezi nekretnine (srediti vlasništvo, brisati terete, podijeliti česticu zemlje, etažirati, Prodavatelj mora naći novu nekretninu pa ne dolazi odmah do primopredaje posjeda,…) ili Kupac mora ishoditi kredit ili nešto slično, tada je uputno prvo sklopiti Predugovor o kupoprodaji nekretnina, a kad se riješi ta neka prepreka, sklapa se Glavni Ugovor o kupoprodaji nekretnine.

Napomene:

- pazite da opis nekretnine bude identičan onome u zemljišnim knjigama, a podaci o strankama identičan onome u zemljišnim knjigama i na osobnim iskaznicama

- potpis Prodavatelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika

- Kupac vlasništvo stječe tek upisom u zemljišne knjige pa Vam treba još Tabularna izjava Prodavatelja i Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva

- nakon ovjere potpisa, javni bilježnik po službenoj dužnosti prijavljuje ovaj ugovor poreznoj upravi koja tada Kupcu određuje porez na promet nekretnina, a u nekim situacijama i porez na dohodak Prodavatelju  

 

Mjerodavni propisi:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o zemljišnim knjigama

 

Primjer ugovora preuzmite ovdje.

Copyright © Ante Borić