Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

TABULARNA ISPRAVA

ZA UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

Ugovorom o kupoprodaji prodavatelj se obvezuje predati kupcu stvar u vlasništvo, a kupac se obvezuje platiti mu cijenu. Nakon primitka kupoprodajne cijene, Prodavatelj izdaje Kupcu izričitu izjavu da pristaje da Kupac ishodi uknjižbu prava vlasništva na svoje ime - tzv. tabularna izjava (clausula intabulandi). Ova izjava može biti sadržana u samom ugovoru ili posebnoj ispravi koja se nadovezuje na Ugovor o kupoprodaji nekretnine kao što je to ovdje primjer.

Ovo je primjer tabularne isprave. Ovo nije obrazac već je zamišljeno kao podsjetnik, pomoćno sredstvo pravniku pri sastavljanju tabularne izjave. Ovaj primjer sadrži sve bitne elemente propisane zakonom za valjanost i provedivost ugovora no svaka situacija je posebna te snažno savjetujemo da angažirate odvjetnika. Mi ne odgovaramo za ikakvu štetu.

Primjer Tabularne isprave za Ugovor o kupoprodaji nekretnina preuzmite ovdje.

Copyright © Ante Borić