Povezani zakoni

Zakon o zaštiti osobnih podataka

pročišćeni tekst zakona

NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12

prestao važiti 25.05.2018.

Uživajte...

Baza je ažurirana 16.11.2018. zaključno sa NN 100/18

Copyright © Ante Borić