Povezani zakoni

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

NN 34/91

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

Ovim zakonom preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni:

1. Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 60/89 i 42/90),

2. Zakon o uvjetima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima ("Službeni list SFRJ", br. 11/78 i 64/89),

3. Zakon o zaštiti građana SFRJ na privremenom radu u inozemstvu ("Službeni list SFRJ", br. 15/80 i 61/88),

4. Zakon o evidencijama u oblasti rada ("Službeni list SFRJ", br. 2/77 i 21/82),

5. Zakon o pribavljanju i korištenju inozemnih sredstava za povećanje zaposlenosti i zapošljavanja povratnika s rada u inozemstvu ("Službeni list SFRJ", br. 22/78 i 54/86) i

6. Zakon o osiguravanju sredstava za djelomično financiranje programa za zaštitu socijalno ugroženog stanovništva i radnika za čijim radom prestaje potreba zbog prestrukturiranja privrede ("Službeni list SFRJ", br. 84/89).

Članak 2.

Radi primjene zakona iz članka 1. ovoga zakona preuzimaju se i podzakonski propisi donijeti za njihovu provedbu, ako su u suglasnosti s ovim zakonom i Ustavom Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ovlaštenja saveznih organa i organizacija iz zakona navedenih u člancima 1. i 2 ovoga zakona daju se nadležnim republičkim organima i organizacijama.

Za slučaj da u Republici Hrvatskoj nema odgovarajućeg organa ili organizacije ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da, u roku 60 dana, osnuje novi ili ovlasti neki od postojećih organa ili organizacija za provedbu preuzetih zakona i podzakonskih akata iz članka 1. i 2. ovoga zakona.

Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić