Baza je ažurirana 30.01.2023. 

zaključno sa NN 09/23

Rezultati pretrage - vijesti

NN 86/2021 (30.7.2021.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. footer2 1. Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2021 8. Novi Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti objavljen u NN 34/21 Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa - pročišćeni Novosti u Zakonu o platnom prometu iz NN 66/18 NN 37/2020 (27.3.2020.), Odluka o uvođenju izvanrednog međugradskog prometa NN 48/2020 (21.4.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj obustavi javnog prometa Odluka o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 - pročišćeni tekst NN 69/2020 (17.6.2020.), Odluka o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 NN 51/2020 (25.4.2020.), Odluka o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 NN 73/2020 (26.6.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 NN 45/2022 (13.4.2022.), Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2022. – 2024. NN 20/2021 (26.2.2021.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2021. godinu Novi Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu objavljen u NN 52/21 Vijesti o Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama 9. Novi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 objavljen u NN 3 ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU 10. Novosti u izmjenama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem objavljenim u NN 34/21 4. Novosti u izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite objavljenim u NN 20/21 21. Novi Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja objavljen u NN 52/21 7. Novosti u izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika objavljenim u NN 30/21 IZVORI PRAVA EUROPSKE UNIJE NN 125/2020 (13.11.2020.), Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije NN 21/2021 (1.3.2021.), Izvješće o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku uređenoj člancima 63. - 70. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13., 33/15., 82/15. i 67/18.) NN 23/2022 (25.2.2022.), Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu NN 104/2022 (9.9.2022.), Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika NN 105/2020 (25.9.2020.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2379/2020 od 14. rujna 2019. i tri izdvojena mišljenja sudaca NN 131/2020 (27.11.2020.), Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 NN 125/2020 (13.11.2020.), Odluka o uspostavi prekogranične interoperabilnosti mobilne aplikacije za obavještavanje korisnika o izloženosti COVID-19 u svrhu javnozdravstvenog interesa praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti Odluka o pravilima rada sustava TARGET-HR - pročišćeni tekst Vijesti o Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima Odluka o prekršajima protiv javnog reda i mira 1978 - Grad Zagreb NN 133/2022 (11.11.2022.), Odluka o zamjeni gotovog novca kune u povlačenju Vijesti o Zakonu o platnom prometu Vijesti o Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Vijesti o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 80/2020 (14.7.2020.), Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 NN 143/2020 (22.12.2020.), Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 - pročišćeni tekst NN 75/2021 (2.7.2021.), Odluka o donošenju programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora, turističkog te industrije kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktual NN 141/2020 (18.12.2020.), Odluka o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj Vijesti o Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori NN 111/2020 (14.10.2020.), Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski Vijesti o Zakonu o audiovizualnim djelatnostima NN 75/2021 (2.7.2021.), Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski NN 34/2021 (2.4.2021.), Odluka o određivanju nadležnog tijela za sigurnost opskrbe električnom energijom NN 44/2022 (8.4.2022.), Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice Propisi Geodezija NN 43/2020 (8.4.2020.), Odluka o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Copyright © Ante Borić