Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

NN 83/14 od 11.07.2014. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija NN 20/16 od 04.02.2016. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija NN 124/15 od 13.11.2015. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske NN 145/13 od 06.12.2013. Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske NN 25/14 od 24.02.2014. Poslovnik Povjerenika za informiranje NN 99/13 od 31.07.2013. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina NN 41/16 od 02.05.2016. Poslovnik Povjerenika za informiranje NN 83/14 od 11.07.2014. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske NN 78/2022 (6.7.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina NN 120/2021 (10.11.2021.), Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina – pročišćeni tekst NN 78/15 od 17.07.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda NN 56/08 od 19.05.2008. Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina 32007R0864: Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze ( „Rim II” ) NN 128/15 od 25.11.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova NN 12/14 od 31.01.2014. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije Pravilnik o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova - pročišćeni tekst Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova – pročišćeni tekst Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova – pročišćeni tekst NN 101/14 od 20.08.2014. Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova Pravilnik o tajnosti podataka obrane NN 139/10 od 10.12.2010. Pravilnik o mjerilima na temelju kojih se odlučuje o pravu na odštetu i iznosu odštete Pravilnik o tajnosti podataka obrane – pročišćeni tekst NN 48/14 od 17.04.2014. Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima NN 67/2018 (25.7.2018.), Pravilnik o tajnosti podataka obrane NN 87/2018 (28.9.2018.), Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija NN 101/14 od 20.08.2014. Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova NN 2/2020 (3.1.2020.), Pravilnik o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova NN 135/15 od 16.12.2015. Pravilnik o uredskom poslovanju Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj NN 102/16 od 09.11.2016. Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma – pročišćeni tekst NN 124/06 od 15.11.2006. Uredba o pravu na nošenje i uporabu oružja službenih osoba Sigurno-obavještajne agencije NN 125/2021 (22.11.2021.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2645/2021, U-II-2784/2021 od 16. studenoga 2021. NN 31/13 od 13.03.2013. Pravilnik o postupku homologacije motora s kompresijskim paljenjem i motora na plin namijenjenih za uporabu u vozilima, te vozila opremljenih takvim motorima s obzirom na smanjenje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćujućih če NN 55/16 od 15.06.2016. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma NN 32/14 od 12.03.2014. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma NN 114/2018 (19.12.2018.), Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija Pravilnik o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja – pročišćeni tekst NN 93/04 od 09.07.2004. Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama NN 100/13 od 01.08.2013. Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda NN 138/02 od 26.11.2002. Odluka o načinu i uvjetima za pristup podacima sudskog registra NN 71/2019 (26.7.2019.), Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća NN 124/06 od 15.11.2006. Uredba o pravu na nošenje i uporabu oružja službenih osoba Vojne sigurnosno-obavještajne agencije NN 39/08 od 04.04.2008. Pravilnik o tajnosti podataka obrane NN 39/08 od 04.04.2008. Pravilnik o tajnosti podataka obrane Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća - pročišćeni tekst NN 120/10 od 27.10.2010. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije NN 124/15 od 13.11.2015. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita NN 80/2020 (14.7.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova

Copyright © Ante Borić