Baza je ažurirana 02.03.2021. 

zaključno sa NN 19/21

Rezultati pretrage - sudska praksa

Kž-518/17 Županijski sud u Varaždinu Kžm 13/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 223/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-1083/16 Županijski sud u Zagrebu Odluka ustavnog suda o čl. 72 KZ Gžst-415/14 Županijski sud u Splitu Gžst-415/14 Županijski sud u Splitu Kzz 16/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kzz 15/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 81/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 166/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž 259/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske U-I-5971/2014 U-I-6284/2014 Rješenja Ustavnog suda od 12.07.2016. Rev-x 745/12 Vrhovni sud Republike Hrvatske Revr 1105/15 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kžm 18/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kzz 17/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kzz 17/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-348/2016 Županijski sud u Rijeci Gž-1205/2019-2 Županijski sud u Splitu Kž 34/2018 Vrhovni sud Republike Hrvatske Pst 1031/2011 Općinski sud u Splitu P-1160/2015 Trgovački sud u Pazinu Gž-678/14 Županijski sud u Zadru Kž 536/2017 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-931/2017 Županijski sud u Splitu Kž 566/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-Us 149/2017 Vrhovni sud Republike Hrvatske Pž-3351/10 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Kž-Us-66/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Kž-Us 28/16 Vrhovni sud Republike Hrvatske Pž-3568/12 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Gž 140/15 Županijski sud u Dubrovniku P-1194/14 Općinski sud u Slavonskom Brodu Kž-eun 3/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-371/2017-2 Županijski sud u Osijeku Gž-1252/2017 Županijski sud u Splitu Rev 249/14 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-352/15 Županijski sud u Puli – Pola Gž-1218/17 Županijski sud u Zadru Gž-4149/2013 Županijski sud u Rijeci NN 130/2020 (25.11.2020.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4658/2019 i U-I-4659/2019 od 3. studenoga 2020. i Izdvojeno mišljenje sudaca NN 84/2020 (21.7.2020.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-378/2016 od 7. srpnja 2020. Kž-487/16 Županijski sud u Zagrebu Pž-3390/11 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske NN 105/2020 (25.9.2020.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1372/2020 i dr. od 14. rujna 2020. i pet izdvojenih mišljenja sudaca Gž Ovr-1554/2017 Županijski sud u Rijeci Gž-4023/2014 Županijski sud u Rijeci Rev 1459/11 Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 2453/15 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Copyright © Ante Borić