Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Promet

Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o žičarama Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018 Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o komunalnom gospodarstvu Pomorski zakonik Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o zračnim lukama Zakon o cestama 2014-2014 Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o cestama Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Prekršajni zakon Zakon o željeznici Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta

Copyright © Ante Borić