Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Zanimljivi linkovi

  • Ministarstvo uprave - Registar političkih stranaka
  • GONG
  • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih stranaka, te obrascima i postupku prijave, osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka (NN 79/94, 144/10, 27/20)

Copyright © Ante Borić