Pristupanje sadržaju

Registar zakonodavstva EU:

EU06 Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

 

Ovaj set propisa odnosi se na načela i uvjete, sektorsku primjenu (proizvodne i prerađivačke djelatnosti (poljoprivreda i ostale), uslužne djelatnosti (osiguranje, banke, burze i ostala tržišta vrijednosnim papirima, promet, nekretnine, usluge za slobodno vrijeme, kadrovske usluge, usluge koje se pružaju poduzećima i ostale), poslovne djelatnosti, samostalne djelatnosti, medicinske i pomoćne medicinske djelatnosti i ostale aktivnosti) te na javne ugovore (opće odredbe, ugovori o javnim radovima, ugovori o javnoj nabavi robe, ugovori o javnim uslugama i ostali):

Za pristup ovom sadržaju morate biti prijavljeni te imati aktivnu pretplatu