Pristupanje sadržaju

Registar zakonodavstva EU:

EU06 Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

 

Ovaj set propisa odnosi se na načela i uvjete, sektorsku primjenu (proizvodne i prerađivačke djelatnosti (poljoprivreda i ostale), uslužne djelatnosti (osiguranje, banke, burze i ostala tržišta vrijednosnim papirima, promet, nekretnine, usluge za slobodno vrijeme, kadrovske usluge, usluge koje se pružaju poduzećima i ostale), poslovne djelatnosti, samostalne djelatnosti, medicinske i pomoćne medicinske djelatnosti i ostale aktivnosti) te na javne ugovore (opće odredbe, ugovori o javnim radovima, ugovori o javnoj nabavi robe, ugovori o javnim uslugama i ostali):

Za pristup ovom sadržaju odnosno za preuzimanje dokumenta, molimo unesite kôd:

  • pristup svim sadržajima tjedan dana
  • preuzimanje 1 dokumenta

Pošaljite SMS poruku sadržaja
ZAKON1 na broj 647 647
(cijena 0,82 €) (6,20 kn)

Na Vaš mobitel stići će povratna poruka u kojoj je jednokratni kôd za pristup sadržaju, koji molimo unesite u predviđeno polje.


Info: 098 9772 935
Operater: IT jedan d.o.o.

  • pristup svim sadržajima 365 dana
  • preuzimanje 100 dokumenata
  • namijenjeno za 1 korisnika, 1 računalo + 1 mobilni uređaj

Cijena: 40,00 € (301,38 kn) (PDV uključen)


Pažljivo unesite podatke:


Na Vaš mail ćemo poslati ponudu u kojoj je uputa za plaćanje.