Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Objavljeno u NN 30/17 od 03.04.2017.:

 

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 19. stavka 4. i članka 196. stavka 1. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 115/16) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU VISINE NAGRADA I NAKNADA TROŠKOVA ZASTUPNIKU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se visina nagrada i naknada troškova:

1. zastupniku po službenoj dužnosti kojeg postavlja porezno tijelo temeljem članka 19. stavka 1. Općeg poreznog zakona,

2. zastupniku po službenoj dužnosti kojeg postavlja nadležni sud na zahtjev poreznog tijela temeljem članka 19. stavka 2. Općeg poreznog zakona.

Članak 2.

Visina nagrade zastupniku po službenoj dužnosti za pojedine radnje koje poduzima u postupcima pred poreznim tijelima utvrđuje se u bodovima prema Tarifi za utvrđivanje visine nagrada koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Zastupnik po službenoj dužnosti ima pravo na naknadu troškova koji su bili nužno potrebni za zastupanje poreznog obveznika, i to:

1. troškova korištenja telefona i telefaksa,

2. poštanskih troškova,

3. troškova izrade prijepisa i prijevoda isprava,

4. prijevoznih troškova kod poslova koji su bili poduzeti izvan njegova ureda.

(2) Za troškove iz stavka 1. točaka 1. do 3. ovoga članka zastupnik po službenoj dužnosti ima pravo na naknadu najviše do ukupnog iznosa u visini 500,00 kn u jednom predmetu.

(3) Za troškove iz stavka 1. točke 4. ovoga članka zastupnik po službenoj dužnosti ima pravo na naknadu za stvarno nastali iznos troškova prema propisima o porezu na dohodak.

(4) Uz zahtjev za naknadu troškova zastupnik po službenoj dužnosti obvezan je sastaviti obračun za naknadu troškova u kojem mora iskazati specifikaciju stvarno nastalih troškova koji se odnose na poslove zastupanja poreznog obveznika u pojedinom poreznom predmetu. Uz obračun za naknadu troškova zastupnik po službenoj dužnosti mora priložiti kopije računa, ugovora ili drugih vjerodostojnih dokumenata na kojima temelji nastanak troška.

Članak 4.

U vrijednosti postupka odnosno pojedine pravne radnje utvrđene na temelju ovoga Pravilnika sadržan je i iznos poreza na dodanu vrijednost.

Članak 5.

Vrijednost boda utvrđuje se u visini od 2 kune.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011/01/17-02/07 Urbroj: 513-07-21-01/17-1 Zagreb, 17. ožujka 2017.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

TARIFA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE

Tbr.1.

Zastupniku po službenoj dužnosti pripada nagrada za sastavljanje:

1. podneska kojim se pokreće upravni postupak, podneska s činjeničnim navodima i obrazloženog prijedloga

– 40 bodova

2. porezne prijave i podneska koji se sastavlja na obrascima, odnosno za koje postoje standardizirani obrasci

– 50% nagrade iz točke 1. ovoga tarifnog broja

3. ostalih podnesaka

– 25% nagrade iz točke 1. ovoga tarifnog broja.

Tbr.2.

Zastupniku po službenoj dužnosti pripada nagrada:

1. za zastupanje na raspravama u postupcima koji se vode pred poreznim tijelima

– 20 bodova

2. za zastupanja na raspravama u postupcima zbog poreznih, carinskih ili deviznih prekršaja

– 25 bodova.

Tbr.3.

Zastupniku po službenoj dužnosti pripada nagrada za sastavljanje:

1. žalbe i izvanrednih pravnih lijekova

– 50 bodova.

 

 

Copyright © Ante Borić