Povezani zakoni

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

prestao važiti 31.12.2014.

NN 11/97, 27/98, 128/99, 79/02

Uživajte...

Baza je ažurirana 28.04.2017. zaključno sa NN 41/17

 

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 31.12.2014.
 
Nakon njega, ovu materiju regulira novi zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić