Povezani zakoni

Zakon o obrtu

pročišćeni tekst zakona

NN 73/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, (49/03), 68/07, 79/07, 40/10

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 14.08.2018. zaključno sa NN 73/18

 

Ovaj tekst zakona obuhvaća sve izmjene od 1993 do 2013, a od 10.12.2013. na snazi je zakon koji pogledajet ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić