Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi

NN 127/13

na snazi do 01.08.2022.

Zanimljivi linkovi

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 01.08.2022., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Novi zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić