Povezani zakoni

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

prestao važiti

NN 85/08, 110/08, 34/11

Uživajte...

Baza je ažurirana 19.11.2018. zaključno sa NN 101/18

 

 

Ovaj tekst obuhvaća sve izmjene od 2008-2013.
 
Nakon njega, ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić