Povezani zakoni

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

prestao važiti

NN 94/13, 18/16, 89/17

na snazi od 05.02.2016. do 13.06.2018.

Uživajte...

Baza je ažurirana 18.11.2018. zaključno sa NN 101/18

 

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 13.06.2018., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega, imamo novi Zakon o upravljanju državnom imovinom.

 

Copyright © Ante Borić