Povezani zakoni

Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

pročišćeni tekst zakona

NN 48/04, 130/04, 140/05, 143/05, 83/09, 93/13, 14/14, 30/15

prestao važiti 18.03.2015.

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

 

Ovaj zakon je prestao važiti 18.03.2015., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega, ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić