Povezani zakoni

Zakon o kaznenom postupku

prestao važiti

NN 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03, 178/04, 115/06

Uživajte...

Baza je ažurirana 16.11.2018. zaključno sa NN 100/18

 

 

Ovaj tekst zakona sadrži sve izmjene od 1997-2008
 
01.01.2009 je počeo stupati na snagu novi zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić